RSS

Verpeutering

Het is niet de eerste keer dat ik het zeg: stop met de term ‘verkleutering’ te gebruiken in pejoratieve zin. Weinig volwassenen hebben de ingesteldheid van kleuters: steeds maar doorvragen; verwonderd zijn in grote en kleine dingen; een continue stroom van aha-erlebnissen; een wegsmeltende eerlijkheid en een ontembare energie.
Gebruik dan liever de term verpeutering. Peuters noemen een voorbij waggelend vierpotig blaffend wezen ‘hond’ zonder te beseffen dat ze met taal bezig zijn. Noch wetende dat het een dier is. Menig gelovige volwassene benoemt fenomenen als door god of allah gecreëerd, zonder besef van de ware aard van die dingen. Verpeutering is het na-apen zonder eigen kritische reflectie noch zich bewust zijn van de gebruikte methodiek. Verpeutering is orde scheppen zonder zelf te reflecteren, vragen te stellen, te spitten. Het is een ingebouwde drug die het leven makkelijker maakt maar jezelf tot speelbal van manipulerende medemensen. Verpeutering is de bron van alle framing.

Advertenties
 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 20 januari 2018 in maatschappij, psycho

 

Letterseductie

Op welbespraakte wijze
Tongzoenen hun klinkers
& sluiten medeklinkers
Een amoureuze accolade.

Beelden boetserend
Versnijden ze tijd
Vermijden nijd
& slikken achterdocht weer in.

Tussen punt en pint
Plaatsen ze de komma
Die de vraag die niet gesteld werd
Van antwoord dient.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 11 januari 2018 in poëzie

 

Kwintessens

Ik sta buiten mezelf
met de zekerheid van gister
En denk aan de vrouw die reeds op weg is
Op het pad dat reeds gelegd werd.

Ik sta buiten mezelf
En stap mijn ontwakend morgen in
Zoals de druif dartel rijpt,
Niet bewust van haar lot als droesem.

Ik ben handlanger van de woorden
Die vandaag nog ontstoken van begrip
Gedichten zullen vullen
Met de aai van gratie.

Straks stap ik weer mezelf in
En volg het spoor van de vrouw.
Zij bladert reeds
In mijn te schrijven bundel.

Ik leg me neer in de vouw van het blad
Waarop haar ogen rusten
En hijs me langs de woorden
In het diepst van haar gedachten.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 31 december 2017 in poëzie

 

In de ban van

Eerst bouwen we labyrinten voor onze kinderen en laten ze dolen in de catacomben van Studio100. Ze verdwalen in de schlagers voor pubers, in de merchandising, in het gemakkelijke genot.

Dan dompelen we ze onder in de onraad. We geven hen een  Trojaans paard met huizengrote legoblokken maar maken hen afvallige van de leningen en de bankiers.

Vervolgens maken ze kennis met het ontij.  De regels, de verplichtingen, de noodzakelijkheden die voorbije generaties niet kenden maar nu hun deel worden. Ter compensatie van wat de ouderen fout deden.

Ten slotte tonen we hen de afgrond van de oude dagen. De kloof der pensioenen. En zeggen hen dat het op hen aan komt. Zij moeten zich bij hun haren uit het moeras van de ouderen trekken.

De kwintessens klinkt als goede raad. Vertoef in een verzonnen leven. Schrijf jezelf een liefdesbrief. En ontdek zo de concordia, het samen-hartige. Zo niet rest je het leven als lafheid en leugen.

Tussen opgave en overgave rijst de droom van het plausibele.  Geef niet toe aan de luiheid der liefdadigheid, bedel niet om aandacht maar verdiep je in het ongewisse van de verrassing.

Wees trouw aan de waarheidsontrouw. Geloof niet in wensen of hoop. Sabbel op je eigen staart en sta anderen toe mee in de ban van je ring te komen. Leer dan samen staartdansen.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 24 december 2017 in filosofie

 

Kerst

Bij de bakker. Achttien wachtenden in de rij.
-Mag ik u een vrolijke kerst toewensen?
-U mag dat, maar weet dat ik dit volstrekt irrelevant vind.
-O… Waarom?
-Ik vier de Lichtfeesten en heb geen affiniteit met valse geboortedata van gekruisigde sekteleiders.
-Maar kerst is een familiefeest.
-Elke sms, elk gesprek met een familielid, maar ook met een vriend, is een feest. Het hele jaar door.
-Oké. Dus u wenst mij niks toe?
-Toch wel. Ik wens u het inzicht toe van de ijsbeer die de neerdwarrelende sneeuwvlokken telt.
Bij het buitengaan hoorde ik een speld vallen.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 23 december 2017 in communicatie, geschiedenis, humor

 

Identiteit & Informatie

Identiteit = I (ik) en entiteit. De entiteit werd vroeger ingevuld door een puzzel bestaande uit 20 stukjes waaruit je er 20 mocht kiezen. Niet moeilijk dat iedereen dezelfde identiteit had, te weten een godsgeloof, een sociale rangorde die ‘natuurlijk’ vastlag en een groeps-volgzaamheid. Maar van I -dentiteit is er dan geen sprake. Men kon niet afwijken van de opgelegde normen want men had geen extra puzzelstukjes ter beschikking.
Hoe meer informatie ter beschikking komt (via lectuur en via onderwijs), hoe groter de kans dat er bij het verzamelen van die 20 stukjes uit een aanbod van 100 puzzelstukken, meer verschillende identiteiten, dus variaties, ontstaan. En dus groeit het inzicht dat persoonlijkheden verschillend kunnen en ook mogen zijn. In de tweede helft van de 20ste eeuw culmineerde dit in de vrije moraal, de lustbeleving, de ontkerkelijking, het afwijzen van oorlogsnationalisme, etc.
Ik ben een individu, ik heb een I-dentity, werd bon ton. De mainstream identiteitsvorming (voor God, vaderland en Koning) verschoof naar ‘ik ben een vrije burger en heb een aantal passies en eigenschappen’. Waarbij men de illusie had dat men een aantal zaken zelf koos. Men kreeg de indruk in volle vrijheid zich een persoonlijkheid te kunnen shoppen. Terwijl de impact en de wisselwerking van de omgevingsfactoren en van de genen op de persoonlijkheid toch duidelijk is. En dus die vrijheid zeer relatief is. M.a.w. wij verschillen weliswaar in mindere of meerdere mate van onze medemens, doch we zijn nevertheless het product van een proces waarop we eerder weinig vat hebben.
Tegelijk ervaren we dat onze houding of onze mening tegenover medemensen of voorwerpen of feiten evolueert. Persoonlijkheden zijn vloeibaar, een identiteit schuift en naast een kleine kern die reeds in onze kindertijd aanwezig was, kunnen we onszelf aanschouwen als een Ander, een vreemde ten opzichte van jaren terug. Onze oordelen wijzigen, omdat wij zelf -onder invloed van ervaringen en wijzigende externe omstandigheden, een ander zijn geworden.
Vandaag, in het internettijdperk, is er zoveel meer informatie aanwezig dat we het overzicht niet behouden. En dus is onze persoonlijkheid opgevuld door ontelbare kleine puzzelstukjes. We voeden onze hersenen met vele informatiefragmenten, die liefst de genotszones prikkelen. De 20 puzzelstukken zijn 20.000 kleine stukjes geworden die verzameld kunnen worden uit een grabbelton met miljoenen stukjes. Om hierin orde te brengen, is er de artificiële intelligentie die begrijpend analyserend te werk gaat en op basis van de datasporen die we nalaten onze interesses, onze I-dentiteit gaat bepalen. En die ons dan marketinggewijs meer van hetzelfde gaat voorschotelen. Waardoor onze identiteit trager evolueert door de bevestigingsimpulsen die herhaald worden. Tegelijk leven we ook steeds meer in een snelle opeenvolging van nu-momenten. Onze eigen tijdservaring (kairos) lijkt samen te vallen met de aan de geschiedenis onttrokken maatschappelijke tijd (chronos). Nieuwsbytes vullen mekaar aan zonder dat de boog overheen de opeenvolgende feiten blootgelegd wordt. Inzicht wordt vervangen door een zicht op het nu. De onophoudelijke stroom van aaneengeregen fragmentatie is het nieuwe vloeien. De wijze waarop digitale marketing en sociale mediaplatformen hierop inspelen is dus tegelijk afremmend en bevestigend. Uit de ontelbare fragmenten die wij communicatief-gewijs consumeren wordt door AI een patroon geweven dat ook herhaald wordt. Daardoor ontstaat een i-dentiteit waar het individu zich goed bij kan voelen omdat het houvast en bevestiging brengt. Waar het individu voor het internettijdperk meende zelf de identiteit vorm te geven en de illusie koesterde in vrijheid keuzes te maken, alsof het de omstandigheden zelf vorm gaf, probeert de digitale communicatieconsument de werkelijkheid te behappen door zoveel mogelijk informatiebytes te slikken, te kiezen in functie van wat hem genot oplevert en dit dan benoemt als de eigen passies en dus de eigen i-dentiteit. Terwijl de op de principes van een gokmachine gebaseerde input van informatie op conservatieve wijze een keuze voorschotelt die -los van eigen vrije keuzes- een entiteit doet ontstaan die vastgelegd wordt in zogenaamde persona.
Vermits identiteitsvorming vandaag het absorberen en verteren is van duizenden fragmenten informatie-bytes, zullen marketeers met behulp van de artificiële intelligentie orde scheppen in de mallemolen en onze persoonlijkheden bevriezen en shapen in functie van voor hen behapbare en zinvolle persona’s. Identiteitsvorming wordt zo een type-invulling. Afwijkende inzichten of gedrevenheid kunnen op korte termijn op die wijze uit iemands identiteit verwijderd worden. Het volstaat ze niet meer of in associatie met negatieve gevoelsmomenten aan te reiken. ‘Ik ben mijn swipe-gedrag’ wordt het nieuwe adagio van de internetmens, terwijl in wezen zijn entiteit zich enkel uit in zijn swipen en zijn persoonlijkheid dus vorm wordt gegeven door een complexe reeks van parameters en impulsen. Het swipen versterkt de verkregen identiteit. Het ik is meer dan ooit een willoos en keuzeloos product. Waar god, vaderland en koning niet meer in slagen, lukt de door artificiële intelligentie aangestuurde permanente bytes-bombardementen wel.
De eerst helft van de 21ste eeuw zal wellicht geboekstaafd worden als de periode waarin de homo sapiens sapiens zichzelf de mythe voorhield een I-dentiteit te bezitten terwijl hij de disciplinering van een persona-look-al-like op genotsvolle wijze onderging
 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 22 december 2017 in Geen categorie

 

Gedachte

Intelligentie kan afgemeten worden aan de hoeveelheid onzekerheden die men kan verwerken. Wie imperfectie als geruststellend ervaart, verjaagt de twijfel.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 18 december 2017 in filosofie

 
 • Archief

 • april 2018
  M D W D V Z Z
  « Mrt    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30  
 • Advertenties