RSS

Categorie archief: technologie

De een zijn biodiesel is de ander zijn hongersnood

(overgenomen van de weblog van An Baccaert)

‘Meer dan 3 miljard mensen zijn veroordeeld tot een vroegtijdige dood door honger en dorst’, kopte de Cubaanse partijkrant Granma een paar weken geleden. In het pamflet hekelt Castro het gebruik van maïs en andere graansoorten om de VSA van ethanol te voorzien. Begin maart spraken de Amerikaanse president Bush en zijn Braziliaanse ambtsgenoot Lula af om samen de productie van ethanol nog op te voeren. Tegen 2017 willen de VSA 20% van hun benzineverbruik vervangen door groene brandstof.

De steun aan de analyse van Castro komt uit onverwachte hoek. De conservatieve Britse krant The Economist bloklettert op zijn opiniepagina’s van 4 april: ‘Castro heeft gelijk’. De krant neemt vooral het massale gebruik van maïs als grondstof voor ethanol in de VSA op de korrel. (cf. mijn column van 14 februari ‘Sin maíz no hay país’, over de desastreuze gevolgen voor het basisvoedsel van de Mexicanen, de tortilla’s, die te duur worden omdat de maïs zomaar eventjes 60% in prijs is gestegen) Met de 55 miljoen ton maïs die de VSA vorig jaar tot ethanol verwerkten kunnen liefst 150 miljoen mensen zich een heel jaar lang voeden. Op 10 april slaat zelfs The Wall Street Journal alarm over de almaar stijgende voedselprijzen in de wereld, vooral ten gevolge van de toenemende vraag naar biobrandstof. De krant waarschuwt: ‘Eén van de belangrijkste redenen van de prijsstijging van voedsel is de vraag naar ethanol, die gewonnen wordt uit maïs, palmpitten, suikerriet en andere gewassen. Die vraag stuwt de prijs van die grondstoffen omhoog en daardoor stijgt de kost voor het produceren van vlees, zuivel, drank, enz.’.

Hugo Chávez, president van Venezuela, voorspelt reusachtig onheil als onze planeet grootschalig biobrandstoffen zou gaan produceren. Alleen voor het vervangen van 20% van de benzine die de VSA verbruiken is volgens Chávez al het bebouwbaar akkerland op het Amerikaanse continent nodig. ‘Dan is het gedaan met onze aardbol. Want het voedseltekort zal ontelbare volksopstanden en onstuitbaar geweld uitlokken.’

Vorige week vond de eerste energietop van Zuid-Amerikaanse landen plaats in Venezuela. Gastheer Hugo Chávez liet zien dat hij over diplomatieke kwaliteiten beschikt, als het echt moet. Door de fundamentele meningsverschillen over biobrandstoffen tussen Brazilië enerzijds en Venezuela/Cuba anderzijds, werd het thema slechts in de marge behandeld. Aardgas werd gepromoveerd tot centraal agendapunt. Lula komt deze week naar Argentinië. Om geen olie op het vuur te gieten blijft het Argentijnse standpunt jegens biobrandstoffen vaag. Of toch wat het officiële discours betreft, want op Expoagro (cf. column van 24 maart ‘Monsters op de pampa’) werd biodiesel duidelijk gepromoot als het panacee voor de toekomst van de Argentijnse agricultuur. Het zal niet de eerste keer zijn dat de Argentijnse oligarchie haar eigen, sinistere belangen dient.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 24 april 2007 in ecologie, politiek, technologie

 

Innovaties van het jaar 2006

Nuttige en minder nuttige dingen. Hypes en zaken die trendy kunnen worden. Gadgets en unusual stuff.

Zo storten huizen in wanneer een orkaan hen teistert. Het dakgebinte houdt niet stand doordat de nagels het begeven. In 2006 werd een nagel ontworpen die wél resistent zou zijn tegen windhozen.
En meer van dat…
 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 12 december 2006 in design, innovatie, technologie

 

Technologie heeft ook keerzijden

Gevangenen worden in een moderne samenleving “ingeschreven” door hun iris te scannen en een vingerafdruk te nemen.
Maar wat als die zelfde gevangenen sterven? Juist, dan moeten ze “uitgeschreven” worden. Hoe dat dan?
In de Abu Ghraib gevangenissen werden foto’s genomen van naakte en vernederde Iraakse gevangenen door hun Amerikaanse bewakers. Remember. De man die dit aan het licht bracht is Sgt. Joseph Darby. Uit zijn verhaal pluk ik dit.

As long as the mortars landed on a building, it wasn’t a big deal — they weren’t powerful enough to pierce the roof. But if one landed in the yard or in the tent camp, it could do a lot of damage. Like, one night they got lucky and split our fuel tanker in half. Dropped a mortar right through it. It caused a fire you could see for miles, probably 4,000 gallons of burning fuel. Another time, they dropped one in the middle of a prisoner prayer group. That was pretty bad. These guys had just been sitting in rows, facing Mecca and praying, when the mortar came in. We had fifteen to sixteen dead and a bunch more wounded. We had to dig through the bodies, put them in body bags, and take them to the processing area to check them out of the prison. Whenever a prisoner was brought in, we would ID them with a retina scan and fingerprints, so when they died, we had to process them out the same way. Which meant that, for the rest of the day, we were digging through body bags looking for eyeballs. Sometimes there wasn’t an eyeball we could use, so we’d look for a finger. You just had to tune it out. You couldn’t let it get to you. You got numb.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 18 augustus 2006 in politiek, technologie

 

Data

Atoomklokken slaan het ritme van de mediabeschaving. Leven en sterven doen we in het geruisloze tikken van tijd.
Elke input die impact heeft op ons besef, onze fysieke ervaring of ons verwachtingspatroon, geniet de titel binnengedrongen te zijn. We kunnen delen van onze fantasieën waarmaken omdat we het mechanische raderwerk vervangen hebben door sluipende bytes. Waar we steeds onszelf verrieden, bereiken we nu de opperste sluipkunde van het luipaard. Waartoe de magie van data al niet gemachtigd is.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 4 april 2006 in filosofie, technologie

 

IT: een aanzet tot reflexie

De IT-ontwikkeling sluit aan bij het verhaal van kennen en kunnen. Wij mogen geen mensen opleiden die beantwoorden aan de eisen van de maatschappij. Als academicus of docent heeft men de verplichting te extrapoleren (en niet enkel passief te raden van hoe de maatschappij gaat evalueren) én er ook toe bij te dragen. Vandaag worden de mensen opgeleid die de maatschappij van binnen 10 jaar gaan organiseren. Zeker met informatici is dat het geval, dus hebben docenten een extreem belangrijke rol.
Er is een heel belangrijke ethische dimensie. Daarom dat menswetenschappers (juristen, maar ook bv. sociologen) in het IT-onderwijs moeten zitten zodat de opleiding niet louter technologisch is.
Het onderwijs wordt mondjesmaat ondergeschikt gemaakt aan eisen van de infomaatschappij. Er moet echter een burgerlijke dimensie zijn, en niet enkel de markteisen die spelen. Zoniet gaan jongeren uitsluitend opgeleid worden om een job te krijgen in een bedrijf en leveren we enkel nog die mensen af die we economisch nodig hebben.
Informatica moet veranderen in een proces waarbij het individu, de menselijke persoonlijkheid zichzelf terugvindt, maar dan mooier, liefhebbender en minder consumptief, bezitterig…

Technologische innoveringen die ethische implicaties hebben moeten door een volwaardigere opleiding verzekerd zijn.
Dit gebeurt vandaag zelden omdat dit niet past in het academische beeld; omdat de academische sector functioneert op basis van diepe specialisatie.
De enige manier waarop je je internationaal kunt waarmaken, is door je diep te specialiseren. En dat gaat een beetje in tegen de rol dat men zou moeten hebben als renaissance-mens.
Want renaissance-mensen heeft men nodig. Men heeft mensen nodig die een filoloog kunnen uitleggen wat er in de technologie en in de genetica aan de hand is. Maar dat dan in een taal dat die mensen verstaan. Dat betekent een brede basis hebben.

Toch kan dit op een universiteit of hogeschool. De overheid moet dit pushen. Door bv. initiatieven te nemen en vakken of debatten waarin maatschappelijke hete hangijzers aan bod komen, als verplichte vakken op te nemen voor alle studenten (in de masterjaren).
Moraalfilosofen en ethici dienen verplichte vakken te geven aan rijpere studenten.
Mensen met autoriteit dient men interdisciplinair te laten werken.

Artistiek gesproken biedt IT natuurlijk mogelijkheden om multimediaal te werken, maar daarin schuilt m.i. weinig meerwaarde. Misschien dat de interactie (van publiek t.o.v. kunstwerk en kunstenaar) gepusht kan worden door de virtuele realiteit.
Fascinerender vind ik echter het vraagstuk van de persoonlijkheid. Als het individu (toch bij uitstek, zeker sedert het romantisme, een begrip dat gelinkt wordt met kunstenaars) in vraag gesteld kan worden doordat de neurobiologie onze hersenactiviteiten steeds meer ontrafelt en inplantingen van chips, in combinatie met nanotechnologie elektrische ontladingen kunnen veroorzaken in onze hersenen, dan kan onze persoonlijkheid gekneed worden. Je kan dit technofascisme noemen, maar worden wij niet altijd gekneed? In een wereld zonder elektriciteit en met schaarse kennis van zaken (bv. de 17e eeuw) werd onze persoonlijkheid amper bijgeschaafd. Enkel de impact van enkelen rondom ons vormde onze persoon. Vandaag worden we gebombardeerd (deels door de IT-technologie) door informatie op schermen. En dus zijn we veel minder individu dan voorheen, want we zijn veel meer product van wat onze omgeving ons aanreikt. Bovendien reageren we er nog steeds op vanuit een genetische gedetermineerdheid (voorkeuren op het vlak van kleuren en spijzen zijn bv. vaak genetisch bepaald).
De enige vrijheid en authentieke betekenis aan het begrip “individu” ervaren we ’s nachts als we dromen. Dromen ontsnappen aan elke controle. Maar juist dan zeggen we dat we ons “ik” niet laten aan bod komen.

IT biedt enorme mogelijkheden op het vlak van informatievergaring; alleen zijn er veel burgers (procentueel niet meer of minder dan 3 eeuwen geleden) die de IT-mogelijkheden enkel gebruiken voor directe bevrediging. En anderen gaan sneller informatie vinden die hen helpt in het sculpteren van hun persoonlijkheid. Uiteindelijk beitelen wij allemaal aan wie we zijn en verwerken we wat we fysiologisch aankunnen.
De IT-wereld reikt ons ook nieuwe metaforen aan en in combinatie met fuzzy-logic en de chaostheorie kunnen we orde scheppen in het verhaal dat probeert het leven te verklaren. Met kunst kan je de wereld niet veranderen (enkel zin en schoonheid kan je brengen); met IT kan je de wereld wel veranderen door bv. ergernis weg te nemen (door administratieve taken te vergemakkelijken) of door communicatie vlotter te doen verlopen. Maar is het dan niet enkel een middel? En is de inhoud van wat je communiceert niet belangrijker?
En dan zijn we terug bij de ethici en de zingeving van het bestaan. Misschien is dat de enige (vaak onbewuste) drijfveer voor elke mens: zich uitspreken over goed en kwaad; zich neerleggen bij onrecht of zich verzetten; inzicht brengen of de armen in de lucht steken en zeggen dat men niet kan volgen… Op die manier bekeken is IT niets anders dan een snelle postduif. Misschien kan iedereen zich fotograaf voelen en misschien kan iedereen een film monteren op een laptop. Maar is de cadrage optimaal? Bezit de foto poëtische uitstraling en zijn we de hele tijd door geboeid door de homevideo?
IT democratiseert de toegang tot “tools”. IT kan mensen uit hun isolement halen (maar hen er ook dieper in duwen). Wat zou Shakespeare vandaag doen? Zou hij webjournalist zijn? Wat zou Bach doen? Op pc componeren? Zou Jezus zijn mond houden of bloggen? En zou Van Gogh zich beter voelen?

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 21 september 2005 in technologie

 

Oracle en de wereldpolitiek

U kent ze wel, de cd-roms die bij een magazine steken en gratis software bevatten. Ditmaal eentje van Oracle met erop zowaar software om een databankje aan te maken. Maar eerst natuurlijk de licentie-overeenkomst goedkeuren. En wat lezen we in die License Agreement
To accept this license, you must agree to all of the following term by checking the boxes next to each statement below:

ELIGIBILITY EXPORT RESTRICTIONS

I am not a citizen, national or resident of, and am not under the control of, the government of: Cuba, Iran, Sudan, Iraq, Libya, North Korea, Syria, nor any other country to which the United States has prohibited export.
I will not download or otherwise export or re-export the Programs, directly or indirectly, to the above mentioned countries nor to citizens, nationals or residents of those countries.
I am not listed on the United States Department of Treasury lists of Specially Designated Nationals, Specially Designated Terrorists, and Specially Designated Narcotic Traffickers, nor am I listed on the United States Department of Commerce Table of Denial Orders.
I will not download or otherwise export or re-export the Programs, directly or indirectly, to persons on the above mentioned lists.
I will not use the Programs for, and will not allow the Programs to be used for, any purposes prohibited by United States law, including, without limitation, for the development, design, manufacture or production of nuclear, chemical or biological weapons of mass destruction.

M.a.w.: Oracle zet zich op één lijn met dhr. G.W. Bush en verbiedt het gebruik of verzenden naar schurkenstaten.
U kent me: ik heb de cd-rom in tienvoud gekopieerd en Steve Stevaert is al onderweg naar Havana met een lading Oracle’s.
Intussen weet ik waarom ik een aangeboren wantrouwen heb t.o.v. orakels.

 
1 reactie

Geplaatst door op 12 juni 2005 in politics, technologie

 
 • Archief

 • november 2019
  M D W D V Z Z
  « aug    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930  
 •