RSS

Categorie archief: Brussel

Boem

-Papa, de politie gebruikte 5000 kogels toen ze in St-Denis enkele islamisten uitschakelden.
-Ja, dat is correct.
-Dat kan toch niet papa. Het kunnen er 4388 zijn geweest. Of 4812. Maar exact 5000…
-Heu nee, het getal werd afgerond.
-Naar boven?
-Ja, want als het er meer waren geweest dan 5000 dan had men gezegd: méér dan 5000…
-O, zo doet men dat. Maar papa, wie heeft die kogelhulzen geteld?
-Ik zou het niet weten.
-Moet de politie zich daar mee bezighouden?
-Misschien hebben ze een leefloner gevraagd dit te doen.
-En in ruil krijgt die recht om geen vier weken, maar vijf weken naar het buitenland te gaan?
-Zolang ie maar niet naar Syrië gaat.
-Maar papa, men verwacht een aanslag in Brussel.
-Ja.
-Als ik terrorist zou zijn, dan wachtte ik nu tot maandag. Dan is de metro terug open.
-Heu ja….
-Zou het niet beter zijn moest de regering in codetaal met ons praten…
-Codetaal?
-Ja. Bijvoorbeeld: er worden geen frieten gebakken en de mosselen zullen niet open komen.
-Wel heu…
-En we verwachten een schimmelziekte op de patatjes.
-De landbouwers zullen niet tevreden zijn, denk ik.
-Boeren zijn toch nooit content, zeg jij altijd.
-Wel, als er ergens een veilige plek is momenteel, dan is het op een patattenveld. Daar zullen ze geen aanslag plegen. Dus boeren zijn vandaag heel gelukkige mensen.
-Gaan we dan een wandeling maken op de velden?
-Heu nee, ik moet naar een theatervoorstelling.
-Is dat niet gevaarlijk?
-Ach, de theaterzalen zitten meestal maar halfvol, dus het is de moeite niet om dan een aanslag te plegen.
-Dus wie naar een concert van K3 gaat, die moet wel angst hebben
-Wel, die mensen zijn al helemaal om zeep. Dus veel verschil zal het niet uitmaken.
-Dat is niet lief hé papa.
-K3 is een permanente aanslag op onze culturele identiteit.
-Dus dan zou het goed zijn moesten die terroristen zeggen dat ze alle Studio100 shows gaan aanpakken?
-Wel ja, een permanente dreiging zou tot het gevolg hebben dat de volgende 10 jaar geen optredens van K3 meer mogelijk zijn.
-Dus is het hopen op terroristen met goede smaak?
-Dat is wat veel gevraagd. Ze verbranden nu ook al drumstellen.
-Oei.
-Maar daar heb ik al een antwoord op.
-O ja?
-Van Ostaijen. Kijk maar. -> https://www.youtube.com/watch?v=CBqfxtvjbkI

Advertenties
 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 21 november 2015 in Brussel, humor, maatschappij

 

De geschiedenis van de toekomst van Vlaanderen

Vlaanderen viert op 11 juli 2020 vijf jaar onafhankelijkheid. Tot eenieders verbazing werd de plechtigheid verstoord door een oproep van de Oost-Vlaamse Regent om een ultimatum te stellen aan Limburg. In zijn toespraak noemde de Regent Limburg “het Wallonië van de Vlaamse Republiek“. Hierbij doelde hij op de economische achterstand van Limburg, en meer bepaald het te lage BNP. Immers, deze provincie krijgt méér geld uit de Vlaamse staatskas, dan dat het erin steekt. En dat in tegenstelling tot de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant die dus feitelijk de sponsors zijn van Limburg. West-Vlaanderen, voor de goede orde, steken net zoveel in de pot als dat ze terugkrijgen.

De Minister-President poogt de gemoederen te sussen en zegt twee Commissarissen naar Limburg te zenden. Zij dienen een herfinanciering uit te werken waardoor Limburg geresponsabiliseerd zal worden en zo zuiniger zal omspringen met Vlaams geld. Ook wordt aangemoedigd om eens iets anders dan appelbomen te planten.

 

11 juli 2025: Na vijf jaar onderhandelen gooien de commissarissen de handdoek in de ring. Zij verklaren dat de meeste Limburgers waarmee zij onderhandeld hebben, steeds aandrongen op verduidelijkingen. Terwijl zij in wezen eerder gewoon traag van begrip waren.

Daarmee wordt Limburg de facto buiten de Republiek Vlaanderen gezet.

Vele Limburgers gaan op bedevaart naar de Maas en zwaaien naar de Nederlandse Limburgers die hen een hart onder de riem zijn komen toesteken.  De Limburgse Regent verklaart dat hij zal vragen aan Nederlands-Limburg om onder Europese tutele geplaatst te worden (naar het succesvolle voorbeeld van Brussel) en samen een regio te vormen. Inmiddels zijn ook de Duitse Bondskanselier en de Luikse Regent akkoord om te bekijken in hoeverre de EU-regio met Aken als hoofdstad, opnieuw geactiveerd kan worden.

In Antwerpse extreem-rechtse middens wordt er gemord omdat men beseft dat Limburg weldra een bondsstaat van Duitsland zal worden, terwijl in 1940 heel Vlaanderen reeds ingelijfd was en men dit later ongedaan heeft gemaakt.

 

11 juli 2030: Door de implosie van de varkensteelt is het BNP van West-Vlaanderen drastisch teruggelopen. De Antwerpse Regent bekritiseert de houding van de gemiddelde West-Vlaming en eist dat zij het Limburgse voorbeeld volgen. Voor de Oost-Vlaamse Regent is dit onbespreekbaar. West- en Oost-Vlaanderen zijn historisch vervlochten en er kan geen sprake zijn om West-Vlaanderen uit de Republiek Vlaanderen te stoten. Temeer daar de naam Vlaanderen van origine uit deze provincies komt.

Na lange onderhandelingen en een tussenkomst door de EU wordt een akkoord gesloten. De Republiek Vlaanderen bestaat voortaan uit West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Zuid-Zeeland en Nord Pas de Calais. Voertaal is het Oostends. Zo zullen kinderen geen boterhammen maar wel “stuutjes” meenemen naar school.

Antwerpen en Vlaams Brabant vormen samen met het Gouwdom Breda en het sedert 2019 uit Wallonië afgescheurde Waals-Brabant het nieuwe en zeer rijke Groot-Antwerpen.Voorlopig behoudt iedereen het recht de letter A uit te spreken zoals men dat zelf wil.

 

11 juli 2035: De Europese Unie kampt met een begrotingstekort omwille van de uitgebreide troepenmacht die zij nu reeds drie jaar in Groot-Brittannië heeft gelegerd waar de oude volksstammen -na het overlijden van de laatste Koning- opnieuw de ene vete na de andere uitvechten. Schotse stammen vallen geregeld Wales en de Highlands binnen. Daarom dat besloten wordt om toerisme als geldgewin in te zetten en dus van Brussel deels een actief openluchtmuseum te maken, naar het voorbeeld van Bokrijk. Men wil er niet enkel de Europese instellingen tonen, maar ook de verloederde stadswijken van wat voor 2020 Molenbeek, St-Josse, Schaarbeek en Anderlecht werd genoemd. De Brusselse Regent verplicht 100 000 Brusselaars van allochtone origine (allochtoon wil zeggen niet-Europeaan) hun heil elders te zoeken zodat hun woonsten als toeristische attractie opengesteld kunnen worden. Met de extra inkomsten hoopt men dan de Europese put te dempen.

De Minister-President van Groot-Antwerpen roept daarop de UNO ter hulp omdat hij “niet de dupe wil zijn van deze naar genocide ruikende uitdrijving”. Groot-Antwerpen ziet het niet zitten om 100 000 ongeschoolde semi-criminele mensen op te vangen.

Er wordt gedacht aan een corridor naar Oostende om dan geleide transporten onder toezicht van  UNO-blauwhelmen te voorzien naar Groot-Brittannië waar de vluchtelingen zich kunnen aansluiten bij de vechtende clans.

 

11 juli 2040: De Chinese leider Mike Jung II opent de nieuwe dokken van de Antwerpse haven op wat voorheen de ring rond Leuven was. Met dit megalomane project (85 km haven!) hoopt Mike half Europa te bevoorraden. De Leuvense binnenstad wordt in twee gesplitst: een deel wordt parking voor camions, een ander deel kantoorruimte. Ook het hinterland (Diest-Mechelen-Lier) wordt verder uitgebouwd i.f.v. de havenactiviteiten. Vele bewoners krijgen de keuze opgelegd op te hoepelen.

Waarop de Waalse Republiek een groot contract afsluit met Mike Jung. In Wallonië zullen voor de Nederlandssprekende inwoners die moeten wijken voor de havenuitbreiding, nieuwe steden worden gebouwd ten zuiden van Samber en Maas. Daarbij wordt beloofd dat de migranten uit Groot-Antwerpen niet verplicht zullen worden om zich in het Frans uit te drukken. Wel wordt overeengekomen dat architecten van Vlaams origine zich hoegenaamd niet met de projecten mogen bezighouden. Lintbebouwing is immers taboe in Walenland. Ook zal worden toegezien middels een taaltest (wat eet gij: bookes of stuutjes), dat er zich geen burgers uit de Republiek Vlaanderen onder de nieuwkomers bevinden. De Waalse president verduidelijkte: “Wij hebben al genoeg varkens op ons grondgebied”. Dit was voor de uit Oostende afkomstig zijnde Vlaamse Minister-President voldoende reden om voortaan Waalse toeristen enkel aan de Vlaamse kust toe te laten na het betalen van een visum. Walen die kunnen bewijzen (met een gecertificeerde stamboom) voorouders te hebben die afkomstig waren uit een Vlaamse badplaats, krijgen 15% korting op hun visum en mogen een frigobox meebrengen waarin niet-belegde “stuutjes” zitten.

 
3 reacties

Geplaatst door op 10 oktober 2010 in Brussel, geschiedenis, humor, maatschappij, politiek

 

Bruxelles

Even cassant: zonder EU, NATO en de Vlaamse administratie stelt Brussel niet veel meer voor dan een uit de kluiten gewassen gemeente. De rijkdom in deze contreien wordt gegenereerd door de industriezone Antwerpen-Kortrijk-Lille. Brussel genereert geen rijkdom maar verdeelt ze enkel (via diensten en consumptie). De impact van EU en Nato op de lokale bevolking is eerder negatief (onbetaalbare woningen) of onbestaande (wie van de wijkbewoners voelt zich EU’er?), dan positief (met het EU- en Natogeld kan je asfalteren).

Brussel is drietalig (Engels heeft het Nederlands van de tweede plaats verdrongen). Alle verkeersborden zouden minstens in drie talen moeten aangeduid worden. Brussel behoort niet toe aan Vlaanderen, noch aan Wallonië. Het kan best geregeerd worden door een ontvette Belgische overheid voor wat betreft de internationale functie van Brussel, en 1 lokale gemeenteraad voor wat betreft de lokale aangelegenheden. Daarnaast volledige bevoegdheden voor Vlaanderen en Wallonië op alle andere gebieden, behalve de nationale bank, de internationale politiek en de autostrades. Geen flamingantisme, geen belgicisme van doen. Vlaams onderwijs in Brussel? Nee, maak van alle scholen drietalige scholen (Fr-Eng-Nl). Maak een entiteit en identiteit pluricultureel Brussel.

En zorg dat de derde generatie migranten jobs hebben. Wie met honderden in een wijk werkloos is, hangt de hele dag op straat. En voelt zich uitgesloten. En als er dan geen ideologie als drijfveer in hun hoofden spookt, blijft er niks anders dan criminele daden te verrichten uit naam van een defaitistisch nihilisme. Noch het beschieten van agenten noch het beroven van de handtas van een senior zijn fait-divers. De oplossing ligt ‘em in het vullen van de hoofden en de uren van de uitgestotenen met arbeid en consumptie. Cynisch, I know. Maar de Vlaamse en Waalse dorpen ken(d)nen eenzelfde vorm van agressie wanneer groepen zinloos hun dagen vullen. Zelfs chimpanseemoeders dwingen hun jong in het gelid als ze doelloos lastig doen. Alleen de bonobo’s hebben een andere manier gevonden om frustraties op te lossen: ze neuken onder mekaar bij elke opstoot van adrenaline of wrijving. Zou misschien nog boeiend zijn: een gigantische partouze. Haal je de wereldpers en het Guiness Record Book. Maar wacht es: als de rijkdom van bourgeois-Brussel niet in Brussel wordt gegenereerd, maar wél gespendeerd (zij het niet rechtvaardig verdeeld), is Brussel dan niet het voorbeeld van een cultureel geschrans?

De intellectuele rijkdom van een multiculturele stad uit zich enkel op individueel vlak. Wanneer een stad bestaat uit verschillende groepen die zich amper laten beïnvloeden door anderen, dan zijn het enkel de intellectuele en artistieke individuele inwijkelingen die nog profiteren van het multiculturele. Maar vandaag hoeft je daar niet voor in een stad te wonen. Want wie je ontmoet in een stad vertelt wat ie gelezen en gehoord en meegemaakt heeft. Wat blijkt: dat zijn dezelfde internationale bronnen (auteurs, media, creaties) die via diverse kanalen toegankelijk zijn. En dat zijn dezelfde kleine dingen des levens als wat je elders hoort vertellen. Verder is wonen in een stad hetzelfde als wonen in een dorp. Je hebt buren, je hebt overlast, je ervaart poëzie en ergernis. Je bent een individu gesculpteerd door je verleden en door wat je in je brains pompt. Of ik nu bv. in Matonge wandel of niet: ik hoor overal bekrompen mensen en kan met een beetje geluk overal wel iemand ontmoeten die boeiend is. Even wat Africo-beats opsnuiven doordat ik op wandelafstand van Matonge woon? Heerlijk. Maar als 90% van de wijkbewoners alleen maar naar Africobeats luisteren, zullen ze mij al snel vervelen. En hoef ik dus niet op wandelafstand te wonen…

Nep. En fake. Dat vat voor mij al dat culturele identiteitengedoe samen. Het houdt heel wat verstandige mensen bezig en daardoor schieten die alvast niet op flikken. En dat is op zich voldoende. Maar het blijft gekeuvel, gewauwel, gegeeuw… haantjesgedrag, leeuwengebrul & brabaconnegeruis .

En wie zich afvraagt of de politici in Belgenland goed bezig zijn, moet maar eens dit traktaat lezen.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 3 februari 2010 in Brussel, politics, taal

 
 • Archief

 • mei 2019
  M D W D V Z Z
  « apr    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 • Advertenties