RSS

Maandelijks archief: augustus 2014

It’s the economy, stupid.

‘Zonder een solide globale vraag’, concludeerde Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, ‘lopen we het risico dat de structurele werkloosheid verder stijgt.’
Wie dus deze logica volgt, moet op de interne markten de consumptie aanzwengelen of minstens op peil houden. Dat doe je door de middenklasse voldoende financiële armslag (koopkracht) te geven en ook de onderste sociale lagen toe te laten te consumeren.
Wat doet de Franse regering van president Hollande? Wat doet de Vlaamse regering? Wat stellen de federale onderhandelaars voor? De koopkracht van lagere en middenklasse aantasten.
Nu moet ik er ook aan toevoegen dat het groeimodel (dat door Draghi even intens aanbeden wordt als de koran voor IS-militanten) passé is. Bovendien moeten we eerder consuminderen of minstens slimsumeren (verstandiger consumeren, bv. door de locavoor in ons wakker maken). Zelfs als de ecologische voerafdruk minder dramatisch zou zijn dan de angstpsychologen van Greenpeace ed. voorschrijven, en zelfs als de aarde minder snel zou opwarmen en het allemaal wel meevalt met de co2 uitstoot, dan nog moet je geen groene strijder zijn om te vatten dat 9 tot 12 miljard mensen die hetzelfde consumptieniveau hebben als de Vlaamse babyboomer geen haalbare kaart is. En producten maken die snel stuk gaan (cfr de printers) om ze dan te moeten vervangen en zo de economie te stimuleren is niet enkel ethisch onaanvaardbaar maar ecologisch dwaas.
Herverdeling van de arbeidstijd (een fulltime job = 4 werkdagen). Herverdeling van de rijkdom (een sociale zekerheid, een bestaansinkomen en dit alles betaald door de winsten op aandelen en niet door de midden- en lagere klasse): dit is het enige ethisch aanvaardbare antwoord dat meteen ook de economie op ecologisch verantwoorde wijze draaiende houdt. En ten dienste stelt van de mens.

60% van alle landen kunnen vrij snel bankroet gaan.
Waarom?
Omdat ze veel schulden hebben.
Of exacter: omdat ze enorm (schandalig) veel interest moeten betalen.
Dat is dus allesbehalve eerlijk.
Kunnen we die landen niet gewoon failliet laten gaan. Ja, waarom niet?
Waarom kunnen banken wel failliet gaan; of net niet door op te splitsen in een gezonde bank en een bad bank.
Zouden we dan geen Bad Spanje of een Bad Belgium kunnen in het leven roepen? Waar men met oude franken betaalt.
Als een bedrijf failliet gaat, dan moeten de loontrekkenden elders een job vinden.
M.a.w. als en land failliet gaat, dan moeten we een alternatief hebben. Voor al die inwoners. Als een land failliet is, kan er dan geen nieuw land opstaan dat gewoon ander geld de wereld inpompt (digitaal).
Dat is toch geen probleem. We maken ze lid van de UNO. Wereldburgers.

Er is natuurlijk nog een andere manier om dit op te lossen: de schuldeiser niet terugbetalen.
Ja maar, de Belgische banken zijn ook een stukje eigenaars van die staatsschuld. Dus snijden sommige Belgen in hun eigen vingers.
Klopt, maar in het verleden hebben ze er wel aan verdiend.
Bovendien: de staatsschuld is het grootste exportproduct van de EU (jawel!) en dus zijn het niet de Europeanen maar de Amerikanen en Chinezen (en deels de Canadezen en Australiërs) de dupe van het niet terugbetalen (zeg maar: het voorgoed onbestaande verklaren door met een verse lei te beginnen) van alle schulden.
Is dat oneerlijk? Niet echt. Want de schuldeisers kregen veel te hoge interesten én betaalden veel te weinig belasting. Voor hen is de wereld 1 groot land waar ze de beste locatie uitpikken.
Laat ons dan alle staatsschuld verbeurd verklaren en met een propere lei herbeginnen.
Het is overigens altijd beter weinigen met veel incasseringsvermogen te laten pijn lijden, dan velen met heel weinig buffer. Als 1% 40% van alle rijkdom bezit… waarom dan de crisis niet op hen afwentelen?

10621971_10154513846340328_1294514486_nHoe komt het dat er steeds meer consumenten zijn en er tegelijk een verarming plaats vindt in de rijke delen van de wereld? Hoe meer er gekocht wordt, hoe beter het toch zou moeten gaan met de welstand?
Antwoord: omdat zij die aan het hoofd staan van de productieprocessen gebruik maken van goedkopere arbeidskrachten en de winsten niet meer investeren in de landen van oorsprong. En net dat was de basis waarop het oude liberalisme van de marktdenkers Smith en Ricardo op dreef. De vruchten van de winst moesten volgens hen opnieuw lokaal geïnvesteerd worden zodat iedereen er van kon genieten.
Het is dus omdat enkele duizenden weigeren te herinvesteren en/of te herverdelen in de regio’s waar ze de producten verkopen, dat er daar verarming ontstaat.
Tegelijk ontstaat er elders een groeiende middenklasse. Die zelf ook meer gaat consumeren, zodat de daling van de consumptie door de verarming van de Amerikaanse en Europese middenklasse opgevangen wordt.
Maar als die duizend bedrijfsleiders de hele wereld zien als 1 country, en vlot geld en dus rijkdom overhevelen zoals het hen het beste uitkomt, waarom moet elk land(je) dan op zichzelf het maar zien te beredderen met de inkomsten die de mensen op hun grondgebied genereren? Want juist dat leidt tot verarming (trapsgewijze bezuinigingen).
M.a.w. natiestaten zijn niet meer geschikt om rijkdom vast te houden in een geglobaliseerde economie.
Waarom maken media zich dan druk over Vlaamse verkiezingen? Waarom wordt het Europees parlement niet bezet door miljoenen Europese burgers die alle begrotingen van alle Europees landen bij mekaar willen gegooid zien en op basis daarvan een herverdeling gebeurt. Waarom eisen de Europese burgers niet dat alle winsten die hier gemaakt werden en weer weg vloeien uit Europa in kaart worden gebracht en opgeëist?
En waarom wordt er geen Wereldbank policy gevoerd die de huishoudings- en begrotingspolitiek gevoerd door landen of regio’s, toepast op de hele planeet en dus de belastingparadijzen leeg plukt en de winsten op aandelen in de begroting van de planeet Aarde steekt?
Het is wel heel naïef te denken dat er elders in de kosmos niet dergelijke ontwikkelingen gebeurden. Het is echt niet zo dat de gijzeling van de ontwikkeling en het welbehagen van miljarden mensen door enkele duizenden kapitaalkrachtigen (die zich beroepen op een Darwiniaanse logica en hun hebzucht natuurlijk vinden) de norm is in de kosmos. Het is gewoon een nog niet opgeloste aberratie van de conflicterende neuronenwerking in de hersenen van de homo sapiens sapiens.
Misschien is het dat wat meneer Jezus C. voor ogen had toen hij zijn waan-neurose uitte en zich zag als de afgezant van een planeet waar een en ander beter bestierd wordt. Misschien is hij wel bijzonder boos dat men de armen ten hemel heft en het lijden en de onmogelijkheid tot harmonie probeert te slikken door troostend het beeld van een gekruisigde loser te aanbidden. De homo sapiens sapiens vindt het blijkbaar aangenamer niet zelf de dupe ze zijn en heeft daarom een collectieve sympathie met 1 gehangene als symbolische troost uitgedacht i.p.v. resoluut een langetermijnvisie door te duwen.

Efficiency, sustainability and preservation are the enemies of our economic system.
Economisch gesproken zijn kankers en terroristen een zegen.
Ziektes zorgen ervoor dat er geïnvesteerd wordt in onderzoek en producten die mensen soms hun hele leven lang moeten nemen. Indien geen enkele mens ongezond zou zijn, zou een van de meest winstgevende economische sectoren instorten.
Aanslagen, territoriumdrift leidend tot schermutselingen, bewapening en grensoorlogen zijn ideaal om een veiligheidsindustrie, de wapenproductie en een mediacarrousel in leven te houden. Vreedzame mensen is wel het laatste dat de wapenlobby wil.
Consumptiegoederen die decennia meegaan zijn een ramp voor de economie. Doe-het-zelvers die in staat zouden zijn de levensduurte van hun goederen te rekken, zijn contraproductief.
Van alle mensen zijn zwervers wellicht nog het meest verwerpelijk vanuit winst-oogpunt. Vandaar dat ze een dubbele vloek zijn in een winkelstraat.

Milton Friedman: “Wanneer een elektriciteitsmaatschappij de elektriciteit afsluit bij iemand die dit niet kan betalen, en die persoon gebruikt kaarslicht en daardoor brandt zijn huis af… dan is dit niet de schuld van de elektriciteitsmaatschappij maar van alle andere mensen die het vertikten met charity de arme man te steunen.”

M.a.w. wat belet om de wereld (aarde) te zien als 1 grote pot van waaruit geen geld kan ontsnappen. En als er dus mensen geld nodig hebben, dan nemen we dat van degene die er teveel hebben. Verplichte naastenliefde. Dat heeft een naam. Solidariteit.
En dat kan van derden zijn. Dat kan ook van het bedrijf zijn dat geen elektriciteit meer wil leveren. Als ze hun product niet gratis willen geven, dan kunnen ze bv. investeren in die man. Hem herscholen. Zodat ie een job heeft. Of hem een job aanbieden.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 30 augustus 2014 in economie, ethiek, maatschappij

 
Galerij

Greece – Chalkidiki – Sithonia – Thessaloniki – Philippi – Xanthi – Kavalia – Nestos

Deze diashow vereist JavaScript.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 17 augustus 2014 in reizen

 
Galerij

Colmar

Deze diashow vereist JavaScript.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 17 augustus 2014 in reizen

 
Galerij

Freiburg

Deze diashow vereist JavaScript.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 17 augustus 2014 in reizen

 
Galerij

Schwarzwald

Deze diashow vereist JavaScript.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 17 augustus 2014 in reizen

 
Galerij

Strasbourg

Deze diashow vereist JavaScript.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 17 augustus 2014 in reizen

 
Galerij

Musée d’Art moderne et contemporain MAMCS à Strasbourg

Deze diashow vereist JavaScript.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 17 augustus 2014 in art

 

Reflexie

Grundlich is Duits. Nonchalant is Frans. Daartussen beweegt zich het zinvolle.

IMG_297955946980731

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 17 augustus 2014 in filosofie

 

Cynisme

-Papa, wat is cynisme?
-Wel, laat ik je een voorbeeldje geven. Je leest dat In 1950 Gaza 200.000 inwoners telde. Nu zijn het er 1,8 miljoen. De bevolkingsexplosie in Gaza veroorzaakt legioenen hysterische jongemannen. Geen enkele economie kan de groei van de bevolking bijbenen.
De internationale gemeenschap heeft daar een volk laten ontstaan dat massaal in omvang is toegenomen maar dat geen mogelijkheid heeft zich economisch en cultureel te ontwikkelen. Wat er wel ontstaan is, is een cultuur van de dood.In Gaza sterven kinderen als ’collateral damage’. De helft van de bevolking is jonger dan vijftien en als er omstanders sterven is de kans dat dat een kind is dus vijftig procent. Een kwart van de bevolking van Gaza bestaat uit 400.000 jongens in de leeftijdsgroep 0-14 jaar. Er leven in Gaza 190.000 jongemannen die 15-24 jaar zijn. Er zijn 30.000 mannen in de leeftijdsgroep 55-64. Ofwel: in de verminkte en gestagneerde economie van Gaza kunnen slechts 30.000 jongemannen de oudere mannen in hun beroep opvolgen. 160.000 jongemannen hebben geen behoorlijke toekomst, maar dood van de honger gaan zij niet door de vele hulpprogramma’s. Wat zij hebben is woede, frustratie, tijd, en daarbij: een religieuze ideologie die het gebrek aan toekomst en het beschadigde eergevoel op de Joden projecteert.
-Maar wat heeft dat met cynisme te maken?
-De meeste Palestijnse kinderen hebben geen toekomst. Er dreigt overbevolking. Ze zijn een vogel voor de ideologische indoctrinatie van de Hamas-kat. Elk door een Israëlische aanval gedood kind wordt dus een ellendige toekomst bespaard. Dat is cynisme.
-En waarom kennen wij cynisme? Hebben dieren dat?
-Wellicht niet nee. Wij hebben dat omdat ons rechtvaardigheidsgevoel aangeboren is. En wij hebben allemaal een romantische inborst. Wanneer ellende de overhand neemt en onrechtvaardigheid heerst, én we kunnen er iets aan verhelpen, dan is cynisme één mogelijke uitweg.
-En wat is een andere uitweg?
-Bach beluisteren. Of Telemann. Of Mozart.

daily-cartoon-201400803

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 17 augustus 2014 in politics

 

Planeet X47#g5

Gelezen in het Boek van de Observatrice van een buitenaardse beschaving.
“Ingezoemd op een stukje geasfalteerde beschaving op Planeet X47#g5 (ook wel Aarde genoemd). Veel vruchten aan de bomen. Wegens achterhaalde vooroorlogse politieke bedrijvigheden zullen honderd duizenden peren aan de bomen blijven hangen. En als mest gebruikt worden.
Deze beschaving heeft nog geen evenwicht gevonden. Ze aanbidden marktdenken en gebruiken voedsel in economische oorlogjes.
Na uitzoomen blijkt elders ook de eigen soort geliquideerd te worden onder mom in foute sprookjes te geloven.
Dreigende overbevolking en klimaatwijzigingen zullen hen op een dag doen snakken naar perenvocht.
Advies: deze planeet, die zich in een post – primitieve fase bevindt, gedurende 500 jaar niet meer observeren. Dan eventueel opnieuw kijkje komen nemen.”

peer

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 17 augustus 2014 in humor, politics

 
 • Archief

 • augustus 2014
  M D W D V Z Z
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
 •