RSS

Maandelijks archief: augustus 2012

Thoughts

Een mens moet verdomd veel van zichzelf houden om met en tegen zichzelf de hele dag te lopen/zitten/liggen praten.

Misschien ontstaan sociale netwerken omdat eigenliefde overstroomt.

Iemand die kotsmisselijk van zichzelf wordt? Dat ie het voor zichzelf houdt, zou ik zeggen.
Alhoewel… Sartre schreef er een boek over en zijn existentialisme was geboren.

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 31 augustus 2012 in filosofie

 

Recht en moed

Geloven in de rechtstaat is naïef. Een rechtstaat kan immers falen. Om diverse redenen. Omdat politici -als wetgever- hun verantwoordelijkheden ontlopen. Doordat ze wetten stemmen maar zich niks meer aantrekken van de problemen bij de uitvoering en het nalaten hun wetten aan te passen, te nuanceren, te verdiepen, te accentueren, te verfijnen. Of omdat politici bewust de rechtsstaat uithollen (in dictaturen). Een uitspraak van een rechter is dan ook niet heilig (en moet niet geaccepteerd worden, zoals ten onrechte de moeder van Eefje Lambrecks stelde) want ze baseert zich op vaak te algemene rechtsregels. Een te grove wetgeving scheert vele zaken over dezelfde kam en dat is onaanvaardbaar. Het schendt het recht om als individu behandeld te worden.
De kunst van de moderne rechtsstaat bestaat erin rekening te houden met de recente inzichten in de menselijke psyche en de neurobiologie; te beseffen dat straffen zonder omkadering enkel nuttig is voor wie als hopeloos recidivist wordt omschreven en dat een afstandelijke opvolging van veroordeelden zelden optimaal resultaat geeft.
Wat een onafhankelijk rechter moet doen is niet een wet uitvoeren als die wet door de wetgever te algemeen is, rammelt, niet optimaal uitvoerbaar is. Dan moet die rechter zelf een ander signaal geven. Dat is nu in de zaak Martin niet gebeurd en dat is jammer.
Ambtenaren dienen wetten en regels plichtgetrouw op te volgen. Tenzij ze klokkenluider worden. Rechters worden geacht verder te denken en niet robotmatig wetten toe te passen wanneer de geest van de wet door politieke nalatigheid in het gedrang komt. Dat is een moeilijke oefening, maar complexe samenlevingen hebben nu eenmaal durf en inzicht nodig.
De rechters die in Italië de maffia te lijf gingen, deden dit over de hoofden heen van de politieke kaste. Zij kregen dan ook het vertrouwen van delen van de ontgoochelde bevolking en werkten als een catharsis omdat zij op hun strepen stonden, waardoor paljassen als J. Verstrepen en oog om oog, tand om tand gedachten in de kiem werden gesmoord.

M.a.w. wanneer de rechtstaat -hetzij door falend gerecht, hetzij door falend politiek apparaat- foute beslissingen neemt en ongeloofwaardig wordt, is het de plicht van een democratische elite zich te verzetten tegen het vastlopen van die samenleving. Rechters dienen dan bv. daden te stellen die blijk geven van meer gezond verstand dan de falende instellingen. De geloofwaardigheid is vandaag aangetast; de oplossing is niet het volgen van de bestaande wetten en rechtspraak tot die “uitgeput” is en zich er dan bij neerleggen, want dat is nu net de vicieuze cirkel die doorbroken moet worden. Is dat gevaarlijk? Zeker, maar wat zich vandaag uitrolt is nog gevaarlijker. Het is het in slaap wiegen van een samenleving die plots zal kapseizen.

Waar ik voor pleit is de Socratisering van de democratische elite. Socrates weigerde zijn mond te houden en haalde met zijn analyses de (hypocriete) structuren en moraal onderuit. Een schouderophalend cynisme is momenteel het enige antwoord van die elite. Als een rechterlijke macht onafhankelijkheid claimt, moet ze niet aarzelen de politieke macht terug te fluiten, of -met uitspraken en daden- beter voorbij te steken. Het is aan de politieke instellingen om dan met die nieuwe feitelijkheid om te gaan.

Ik moet lachen met een samenleving die de economie vrij spel geeft; bedrijven à la Apple die inventiviteit de vrije loop laten en die een gigantische impact hebben op het leven van iedereen; meer impact dan wat sommigen “het democratisch politiek bestel” noemen. Het is alsof je -als democratische overheid- van een speeltuinuitbater eist dat alle tuigen aan strenge normen moeten voldoen maar tegelijk ligt die speeltuin in een stad naast een drukke baan waar duizenden wagens CO2 uitstoten, lawaai (en dus stress) veroorzaken maar daar iets aan doen schaadt de economie. Als er dan een uitbater is die bv. panelen plaatst tegen het lawaai, krijgt ie een boete omdat de panelen niet voldoen aan de normen… die niet eens gestemd werden want het probleem werd nog niet eens als ernstig bestempeld door de politieke kaste, maar dergelijk initiatief gaat de bestaande regels voorbij en dus -volgens de logica van een “rechtstaat”- kan het niet aanvaard worden. Ik steun zo’n uitbater ten volle en klaag de absurditeit aan.
Er is in het leven altijd een hoger beroep. Dat begint bij l’homme revolté, loopt via de wetenschappelijke inzichten en stoelt zich op de wil tot meer humanisme.
 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 28 augustus 2012 in maatschappij

 

Expositie Manifest Aanwezig kasteel Oud-Rekem 2012

Deze diashow vereist JavaScript.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 28 augustus 2012 in art

 

Adam Smith

Adam Smith geloofde dat Engelse bedrijfsleiders voldoende natiebewustzijn hadden om geen goedkope producten te laten maken in Portugal en ze dan in te voeren, waardoor er in Engeland werkloosheid zou ontstaan.
Zo niet, dan zou het marktmechanisme instorten.

Nou… CEO’s leiden geen nationaal verankerde bedrijven en aandeelhouders leven in een geglobaliseerde wereld.
Smith zijn conclusie is dus profetisch correct.
Conclusion: we need another system.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 21 augustus 2012 in economie, maatschappij

 

School is out

Geen enkel rapport van hogescholen noch universiteiten bevat punten waarop de student beoordeeld wordt op zijn/haar capaciteiten om collectief, in groep, te kunnen functioneren. Ons onderwijssysteem atomiseert. Zodra een student een diploma heeft en aan de slag gaat, wordt hem/haar gevraagd optimaal in groep te functioneren. En dus ervaart hij/zij plots de stimulans van anderen, waardoor de eigen creativiteit en het divergent denken aangewakkerd worden. En toch weigert men halsstarrig in het hoger onderwijs om die situaties te stimuleren, laat staan erop te quoteren.
Een overheidsmanager of een bedrijfsleider die een student voor zich krijgt, kan onmogelijk opmaken uit 20 jaar schoolbanken-studies of die persoon in staat is een meerwaarde te betekenen binnen een groep.
De student wordt tijdens examens verboden te overleggen met medestudenten, laat staan zich te informeren over dat waar hij/zij onzeker over is (niet spieken!) maar zodra hij/zij aan de slag gaat, is dat het eerste wat van hem/haar verwacht wordt dat hij/zij zich laat beïnvloeden, zich informeert, zich laat aanvullen.
Rubens liet zijn paintings schilderen door diverse schilders. Hij verzamelde rond zich experten in bloemschilderen, handen schilderen, achtergrond schilderen, landschappen, etc… Zonder hen zou hij nooit een volwaardig werk hebben afgeleverd en zouden we vandaag niet over hem praten. Elk van die schilders kon nooit iets meer realiseren dan wat bloempjes, handen of een landschapje. Samen hebben ze wereldcultuur gecreëerd. En toch is de meerderheid van onze hedendaagse kunstopleiding, tot en met de muziekschool, gebaseerd op individuele ontwikkeling, lees creaties. Jongeren moeten zich eerst door jaren notenleer en individuele instrumentenlessen ploeteren vooraleer het plezier te ontdekken van samen muziek te maken. Een pluim voor de pedagogen die het anders aanpakken.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 21 augustus 2012 in onderwijs

 

En toen werd het anders

Academische vrijheid behoort stilletjes aan tot het verleden. Althans wanneer we eronder verstaan dat een universitaire instelling zelf bepaalt op welke wijze zij pedagogisch te werk gaat en hoe curricula en de inhoud van de diverse vakken eruit zien. Het dictaat van Bologna, de efficiencylogica en de heilige koe der competenties hebben ervoor gezorgd dat universiteiten geen mensen maar inzetbare tools afleveren, althans in de domeinen die voor bedrijven nuttig zijn.

Het is dan ook een uitgelezen kans voor een universitaire instelling om zich op dat vlak te distantiëren van de andere instellingen. En te stellen dat zij opleidt tot mens-zijn. Wat concreet inhoudt dat informatici kaas hebben gegeten van cultuurgeschiedenis, antropologie, filosofie, gedragswetenschappen en neurowetenschap. En dat neurobiologie, astrofysica en fuzzy-logic tot het pakket van de menswetenschappers behoort.

De wijze waarop deze kennis wordt overgedragen is belangrijk. Een geschiedenis van de filosofie heeft geen zin. Er moet vertrokken worden vanuit concrete vragen die vandaag relevant zijn voor jong volwassenen. Vanuit die vragen kan men dan diverse filosofen en/of stromingen belichten, steeds met in het achterhoofd de jong volwassene zelfstandig te leren denken.

Stel dat een burgerlijk ingenieur in de “betere” boekhandel een boek over Mindfullness en eentje van Goedele onder de arm houdt? Wat zou je hem zeggen? Wat mag je verhopen? Dat hij die werken kan plaatsen; dat hij ze kan bekritiseren, dat hij er de sterktes van kan weergeven zonder ze gelezen te hebben. Dat soort mensen dienen universiteiten “af te leveren”. Mensen die mee zijn met een heleboel evoluties die ons mens-zijn in de brede zin behapt.

Mens sana in corpore sano: nog zo’n adagio dat wezenlijk tot het verleden behoort. Tuurlijk bieden universiteiten veel mogelijkheden tot sporten aan. En sauna’s staan ter beschikking. Prima. Maar een lichaamscultuur is onontbeerlijk om een gezonde geest te hebben, en dus bv. in staat te zijn tot creatieve prestaties. Relaxatie- en meditatietechnieken zijn in het cognitief opgebouwde post-klooster onderwijs dat de meeste universiteiten kenmerkt, niet aan de orde. En dat is een tekortkoming, dus een gemiste kans om zich te profileren. Topministers houden dagelijks een hazenslaapje, na hun lunch. Terecht, want op dat moment neemt heel Zuid-Europa een siësta en zitten we allen in een dipje, ons opgelegd door onze biologische klok. Na zo’n slaapje presteren we een pak beter, want onze hersentjes komen uit  een rusttoestand. Althans, een aantal hersenactiviteiten (waaronder de opname van visuele prikkels) komen tot rust.

Slapen is in se een diepere vorm van mediteren. Ook wie mediteert, ontlast zijn hersenen van een aantal activiteiten en verwerkt (onbewust) het voorbije. Door het focussen op onze ademhaling laat men toe de spanningen in het lichaam te detecteren en eventueel te verwijderen. Overdag mediteren (al of niet uitmondend in een slaapje) heeft dus enkel voordelen. Waarop wachten universitaire instellingen om een grootschalig onderzoek op te zetten naar de impact van een collectief moment van meditatie na de lunch, bij zo’n 200 studenten? En wanneer het resultaat positief blijkt, dit uit te rollen naar alle studenten (en academici). De wereldpers zal hun alma weten liggen.

Tenslotte zijn beide profileringen (de universiteit die mensen vormt en bepaalde facetten van een lichaamscultuur doet ervaren) een antwoord op een samenleving die de pedalen kwijt lijkt, die ratrace invoert, die jonge mensen tegen hun 40ste opbrandt en dat terwijl steeds meer inzichten diets maken dat we juist trager moeten leven en niet elke genotskick en het dictaat van de kwantitatieve bevragingen en doelstellingen moeten achternahollen. Nee, de academicus die nu denkt dat hij/zij nog minder tijd zal hebben om e-mails te beantwoorden of een administratieve klus te klaren tijdens de middagpauze moet beseffen dat men enkel door een daadwerkelijke andere levenshouding de ratrace kan stoppen. Statements zijn al lang onvoldoende. Elke Facebooker plaatste er wekelijks een aantal. Daadwerkelijk aan den lijve op grote schaal een aantal gedragswijzigingen doorvoeren is vandaag aan de orde. Wanneer twintig jaar na hun afzwaaien alumni een management taak op zich nemen en de ervaringen van hun studiejaren invoeren… zal de kanteling in de samenleving vorm krijgen.

Binnen enkele weken opent het nieuwe academische jaar. Welke rector zal het managementjargon inruilen voor bovenvermelde topics?

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 17 augustus 2012 in maatschappij, onderwijs

 

La Vendée

Deze diashow vereist JavaScript.

 
2 reacties

Geplaatst door op 5 augustus 2012 in natuur, reizen

 
 • Archief

 • augustus 2012
  M D W D V Z Z
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 •