RSS

Maandelijks archief: oktober 2011

Web 0.0

Spinnen geraken meermaals verstrikt in hun eigen web.

Pas dan snappen ze hun creaties!

En wie weet ontstaat er mededogen.

En meteen ook hongersnood. 😉

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 23 oktober 2011 in filosofie, humor

 

Over ironie en cultuurrelativering

Zelfspot en zelfironie zijn waardevolle relativerende eigenschappen voor burgers in een wankelend uitgehold democratisch bestel. Het maakt dat we niet hoeven te vervallen in defaitisme, cynisme, hebzucht, verslavende wellust, extreem narcisme en angst. Dat leert ons de voorbije 150 jaren westerse beschaving. Met zelfspot en ironie haal je god, vaderland en de machoman onderuit.

Sommigen maken al eens de fout te denken dat die evolutie universeel toepasbaar is. En dat de besluiten die getrokken kunnen worden, met een westerse beargumenteerde nuchterheid, exporteerbaar zijn naar andere culturen in de hoop deze bruusk te veranderen. Theo Van Gogh was er het levende bewijs van dat dit niet werkt.

Toch is dit geen pleidooi voor cultuurrelativering als basis van de omgang met andere culturen. Want dit geeft aan conservatievelingen de gedroomde tool om “hun” systeem (lees: hun bevoorrechte situatie) te verantwoorden en vrijwaren. En wereldwijd een status-quo te bepleiten.

Mensen zijn het product van wat hun omgeving hen inblaast. Wijzig de wind, en je wijzigt (soms traag, soms snel) een cultuur. De wind moet m.a.w. in de eerste plaats van binnenuit aangewakkerd worden. Dat proces is bezig; wordt soms stilgelegd of afgeremd (en uiteraard heb je altijd windblazers die proberen te bepalen in welke richting er moet geëvolueerd worden), maar het is niet meer te stoppen o.a. door het gebruik van allerhande moderne communicatietools. Zo organiseren de Kayapo in het Amazonewoud zich middels schotelantennes. Het is dus wachten tot men ook in de Turkse dorpen technologisch in de 21ste eeuw aanbeland en de ontvoogding zal zich ook daar snel inzetten.

Het succes van traditionele samenlevingsmodellen ligt ‘em (al of niet gebaseerd op een monotheïstische godsdienst of natuurgoden) in het verzorgende, de zekerheid die het collectieve biedt. De prijs die men er betaalt is individuele vrijheid. Vanuit die vrijheidsdrang wordt er nu op westerse wijze binnenskamers gefeest in Iran. En worden er happenings (à la provo 1966) gehouden in Tunesische en Marokkaanse parken. L’histoire se répète. Give it some time. 😉

Uiteindelijk komt men dus via een omweg weer terecht in een “westers denken” (noem het eerder redeneren op basis van ervaring en gekaderde en afgetoetste argumenatie). Eens het poortje van het genot open gaat (ook al is dat binnenskamers), zie je dat natuurvolkeren, Arabische culturen, Perzen,… hun dagelijks geroddel, hun drives, hun bezigheden parallel laten lopen met “westerse” gedragingen en waarden.

Maar de westerse cultuur, zelf vanuit een collectief keurslijf geëvolueerd naar een complete atomisering, is in crisis. Het economisch wantrouwen, de globale verontwaardiging, de aantasting van de verlichtingsidealen… maken het systeem niet meer houdbaar. Ook al niet omdat onze planeet dergelijke egocentrische roofbouw niet aankan. Voldoende collectieve ingesteldheid in combinatie met individuele ontplooiing en vrijheid (van denken en expressie) lijkt de enige uitweg.

Het lijkt er dus op dat de homo sapiens sapiens (ook gelet op zijn hersenconstitutie) niet anders kan dan kiezen tussen samenleven onder collectieve dwang (big brothertoestanden van autoritaire regimes), doorgedreven vermarkting en winstbejag (met een atomisering en uit de boot vallen van velen tot gevolg) of een wankel oscilleren tussen collectieve noodzakelijkheden en individuele vrijheden.

Mijn keuze is gemaakt. En dat is een besluit vrij van ironie.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 18 oktober 2011 in maatschappij

 

De rode draad

Doorheen de geschiedenis van beschavingen kan je drie pijlers ontwaren die zich als rode draden door elk denken (en handelen) weven:

1.Jezelf ontdekken= zelfbewustzijn. Wie ben ik, waarom ben ik hier? Hoe functioneer ik? Hoe ga ik om met emoties en gevoelens?

2. De dood (en dus het te aanvaarden feit dat mijn leven eindig is) kan ik overwinnen door sociaal te zijn, wat ik kan en weet te delen, liefde te kennen, me altruïstisch op te stellen en zo ook te krijgen van anderen waardoor de zin van mijn bestaan vergroot.

3. Opstand in naam van een rechtvaardigere wereld. Hier past een verwijzing naar een citaat van Brel. “De grootste vorm van waanzin is deze wereld te accepteren zoals hij is, en niet te strijden voor een wereld zoals hij zou moeten zijn.”

Brel zei overigens ook dat hij liever sterft met het gevoel van alles geprobeerd te hebben (en soms te lukken, dan weer te mislukken) dan te sterven met de gedachte veel niet geprobeerd te hebben en daar spijt van te hebben. En dat sluit aan bij puntje 2.
En ja, vele teksten van zijn liederen gaan over punt 1. De Franse chanson-wereld borrelt overigens van singersongwriters die zich buigen over wat ze beseffen en wat hen overkomt.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 18 oktober 2011 in filosofie, music

 

Identiteit

Zijn we Vlaming omdat we dezelfde gazetten en boekskes lezen, dezelfde televisie kijken, dezelfde verhalen kennen, de zgn. imagined communities? Vooreerst lezen we niet dezelfde boekskes (wie Knack leest en niet Dag Allemaal is een ander mens dan wie enkel Dag Allemaal en Story leest). En de hamvraag is: HOE lees je die boekskes? HOE kijk je naar tv? HOE duid je de informatie die tot je komt? Daarin zit een gigantisch cultuurverschil. Het is niet omdat je “Vloams” klapt en Nederlands leest, dat je eenzelfde culturele identiteit hebt.
‘Betekenisvolheid laat zich niet uitleggen in de orde van betekenis. Ze veronderstelt een geraakt-zijn en de ander is juist een ander omdat hij iemand is die niet op die manier geraakt is. Wat op mij een diepe “in-druk” heeft gemaakt, was voor hem een gewone ervaring, iets met betekenis, maar niet iets van betekenis. En dat is onverdraaglijk omdat het mij confronteert met het gewicht waarmee mijn eigenheid (Bracke zou zeggen identiteit) op mij weegt, op mij “in-drukt”. In mijn omgang met anderen merk ik dat wat voor mij betekenisvol is, de ander niets hoeft te zeggen. Mijn absolute waarden zijn voor een ander niet absoluut. Eigenheid is niet zozeer iets wat we hebben, maar iets wat ons heeft. En iets wat beklemt, bevreemdt. Vandaar dat men die eigenheid (lees: identiteit) kan vergelijken met een indigestie: ik stoot erop wanneer ik iets niet verteer.’ (Rudi Visker)

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 11 oktober 2011 in cultuur, filosofie, maatschappij, taal

 
 • Archief

 • oktober 2011
  M D W D V Z Z
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 •