RSS

Maandelijks archief: oktober 2010

Nostalgie

Het verleden leeft alleen verder als het herboren wordt in het heden en zo deel gaat uitmaken van een toekomst.

Anders sterft het…

 

Nostalgie is dan ook de dappere wanhoop van de blinde die terugblikt op de waan die hij voor waar aannam.

 
2 reacties

Geplaatst door op 30 oktober 2010 in filosofie

 

Een leeg museum en lege zalen met witte muren als antwoord op 9/11.

Lege expositiezalen. Niks bijsluiters. Niks titels. Gewoon rondwandelen tussen witte muren.
En dan wat ouwehoeren over: de bezoekers worden geconfronteerd met het Ontbreken. Zij zien zich gespiegeld aan hun verwachtingspatroon en ervaren Leegte. Deze leegte vult hun gedachten met het inzicht dat verlangen en verwachting samen gaan, doch wanneer bruusk een einde wordt gemaakt aan deze hoopvolle zijns-toestand, wordt de bezoeker teruggeslingerd op zichzelf en ontdekt wat ook de kunstenaar ervaart bij aanvang van het creatieve proces, n.l. de zichzelf bevragende worsteling met het witte blad, het witte doek, de witte kale ruimte.

De bezoeker zal zich de vraag stellen: waarom ben ik hier? (en waarom heb ik hier 9 euro voor betaald?). Hij zal zelf de ruimte invullen want dolen in leegte is als nagenieten van een Biafraanse maaltijd of zonnen aan een Pakistaanse overstroomde rivier. Enkel in de waan kan men nog voltooiing vinden. En dat is wat de artiest wil zeggen door niets te exposeren maar toch de bezoeker naar een tentoonstelling te lokken. De kunstenaar verwordt tot charlatan die de goedgelovige virtueel onder de arm neemt maar hem meteen ook een neus opzet. Uit de onduidelijke gemoedstoestand dient de bezoeker over te gaan tot rebellie. Maar omdat er geen werken staan die eventueel uit verontwaardiging stuk geslagen kunnen worden, kan de bezoeker enkel zelf beginnen kribbelen op de muren en zo vindt de grote Ontmaagding plaats, als alternatief voor wat vroeger een Beeldenstorm werd genoemd.
Het Ultieme Statement van de kunstenaar die enkel lege zalen exposeert, is dan ook bijzonder hoopvol en richt zich tot religieuze fanatici die zichzelf en anderen opblazen om in hun hemel een hele reeks uitverkoren maagdelijke dames ter beschikking te krijgen: “kom eerst een bezoek brengen aan de expositie en ontmaagd zoveel gij wilt, zodat uw woede zich sublimeert in een eigen artistieke prestatie en gij niet langer met wrok de wereld aanschouwt.”
Of om het in een quote te zeggen (belangrijk als men gedurende een uur geïnterviewd wordt en uiteindelijk enkel die ene zin uitgezonden wordt): “deze expo is mijn antwoord op 9/11”.

(maar wees eerlijk: zonder al deze uitleg, begrijpt geen kat waarop een lege zaal alsnog het enig plausibele antwoord is op Bin Laden).

 

 

 

 

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 30 oktober 2010 in art

 

Gierig of gul

Ik ben niet alleen leer-gierig of nieuws-gierig maar vooral leergul en nieuwsgul.
Al past het soms ook leerzuinig en nieuwszuinig te zijn.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 21 oktober 2010 in filosofie, taal

 

Multiculturele samenlevingen

De Duitse kanselier Merkel stelt vast dat de multiculturele samenleving mislukt is. http://tinyurl.com/2clm4eu Wanneer men de hele speech beluistert hoor je haar ook zeggen “Duitsland moet zich openen voor alle vreemdelingen die hoogopgeleid zijn en een meerwaarde kunnen betekenen voor de Duitse economie.” M.a.w. opportunisme en eigenbelang zijn troef. De mislukking heeft dus te maken met laagopgeleiden en godsdienstbeoefening.

En dan moet je even durven doordenken.

Vooreerst: er bestaan enkel multiculturele samenlevingen. Als blanke zogezegd Vlaamse atheïst werd (word) je in een Vlaams boerendorp scheef bekeken. Omdat je andere gedachten hebt en handelingen verricht (bv. op seksueel vlak, op het vlak van moraal, op het vlak van bv. straffen, etc.). Dus als individu heb je -zogezegd ook Vlaming zijnde- andere culturele waarden die wrevel oproepen. De zgn. homogene (Vlaamse of andere) samenleving verketterde, smeet op de brandstapel, vierendeelde,… (of in het geval van de Grieken: liet gifbekers drinken), dus aanvaardde geen multicultureel gedrag. De uitspraak van Merkel is dus idioot want zinledig. Want uiteindelijk -en daar speelt het verlichtingsdenken een cruciale rol- werd het wel mogelijk om redelijk tolerant naast en zelfs met mekaar te leven, ondanks de grote culturele verschillen.

De gelijkenis tussen een orthodox katholiek gezin met moeder die zich over de kids ontfermt en vader als kostwinnaar en een conservatieve moraal en eventueel een wekelijks (of dagelijks) bezoek aan de kerk enerzijds, en een doorsnee moslimgezin met vader als gezagsdrager en een traditioneel rollenpatroon anderzijds, die gelijkenis is frappant. Het doorsnee varkensboergezin uit Wingene heeft veel meer cultureel gemeen qua waarden met het moslimkruideniersgezin dan met het Vlaamse LAT-relatiekoppel dat couscous, Thaïse keuken  en de laatste Almodovar op het menu heeft staan.

Waar loopt het dan mis? Heel simpel. Met mensen die geen gemeenschappelijke taal spreken (dus het Nederlands niet machtig zijn. Fijntjes opmerken dat in Duitsland de meeste Turken prima Duits spreken). Met jongeren die een onaanvaardbaar arrogant, nihilistisch machogedrag erop na houden. Een kleine minderheid, maar ze bepalen de beeldvorming en hun gedrag IS natuurlijk onaanvaardbaar. Jongelui die tussen twee culturen staan (thuis ouderwets paternalistisch gezag en op straat volstrekte losbandigheid, overgoten met een flamboyante mentaliteit) en zich al snel respectloos gedragen (ik verwijs naar de “kutmarokkaantjes” die Luckas Vander Taelen besprak). Geloof is voor hen uiteindelijk maar de façade (net als de term “racist”) waarachter ze zich schuilen. En die ze gebruiken als het hen uitkomt. Dus los dat probleem op. Verplicht hen bv. Nederlands (of Frans) te leren (wat overigens de meesten machtig zijn). En verplicht ze te herscholen, pluk ze van straat en (daar komen we tot de essentie) pak het  machogedrag van de moslimman aan.  Pedagogie en psychologie zijn essentiële begrippen in onze samenleving. Wie dus als ouder niet in staat is op te voeden (en dat geldt ook voor Vlamingen) middels begrip, dialoog, tolerantie (en soms al eens hardhandig) die “kweekt” kinderen die zelf intolerant worden. Dat dient ook aangepakt. Ten slotte hebben we geen eeuwen gestreden om een aantal waarden als norm te laten gelden en dus een multiculturele samenleving (en niet een katholieke samenleving) uit te bouwen, om dan vandaag getto’s te hebben met moslims, moslimscholen en moslimpedagogie. Ik heb zelf steeds de hypocrisie van migrantenkerels (in dialoog met hen) aangekaart. Dat is dus een heel andere houding dan “tolerant” zijn voor anderen hun gedrag. Tolerant wil voor velen zeggen: doe uw ogen toe en laat gebeuren. Nee, actief tolerant wil zeggen dat men geloofsuitingen aanvaardt op individueel vlak maar dat men op sociaal vlak de waarden van ons multicultureel  samen-leven als condicio sine qua non oplegt.

Overigens: op drie generaties is er al heel veel veranderd op het vlak van gewoonten binnen de magrebijnse gemeenschap in België.

Wat mij stoort aan speeches à la Merkel is het immanente (hé ja) onderhuidse tromgeroffel dat klinkt als: “zie je wel, Vlaanderen Vlaams, want de rest werkt niet.” Als alle niet-Vlamingen (dus op racistische basis uitgeselecteerd) weg zijn, en enkel de bange blanke man overblijft, zal je nog steeds een multiculturele samenleving hebben. Met promiscue mensen. Met zure pilaarbijters. Met frivole atheïsten. Met principiële huisvaders. Met patatvreters. Met pasta-liefhebbers. Met zuilfanaten. Met vrijdenkers. Etc… En dan heb je misschien weer een schoolstrijd. En dan kan men weer zeggen: de multiculturele Vlaamse samenleving werkt niet. We moeten eenzijdig katholiek worden.

Wat Merkel had moeten zeggen is: we gaan de waarden waarvoor DEZE multiculturele samenleving staat, duidelijker in de verf zetten en soms is het te nemen of te laten. Haar discours op basis van een conflictmodel leidt tot egelstellingen. 90% van hoe mensen in het leven staan, is gemeenschappelijk over de hele planeet. Een publiek discours moet erop gericht zijn de verschillen te koesteren (culturele rijkdom) en tegelijk een gezamenlijke noemer uit te rollen, en dat zal soms met dwang moeten gebeuren. Maar vooral met begeleiding; inpraten; niet aan hun lot (of getto) overlaten.
Waar het vooralsnog aan ontbreekt zijn de juiste initiatieven, de nodige financiële middelen om een aantal problemen op die manier aan te pakken. Straathoekwerkers, sociale begeleiders, leerkrachten: zij hebben de sleutels in handen.

Als je rondom je draken ziet (die je wil bevechten) ga je zelf ook handelen als een draak. Dat is wat onderhuids in Merkels discours ademt, en dat is niet wat ik noem een toekomstperspectief. De reactie van het westen op 9/11 toont mooi aan hoe ongenuanceerd het discours werd, en tot oplossingen heeft het niet geleid. Het creëren van een vijand is altijd een handige truuk geweest om een autoritair model door te duwen en op te leggen. Of denkt men nu echt dat de Bushen, Merkels, Berlusconi’s en anderen verlichte geesten zijn?
Vergeet ook aub niet wat de impact is van dergelijke discours op die burgers die een ietsje eenvoudiger in het leven staan.
Vertrekken vanuit groepswaarden om identiteit te ontwikkelen, is niet ongevaarlijk. Al snel heb je een pak mensen rondom je verzameld die wél een moraal en een specifiek gedrag willen opleggen. Uit naam van die collectieve waarden die natuurlijk herinterpreteert worden.

Tegelijk zie je ook dat bv. tijdens verkiezingen de Turkse gemeenschap uitsluitend Turkse kandidaten aan hun raam hangen. Het gevolg van gettovorming, of op zijn minst een culturele gettomentaliteit. Waar zijn de Turkse bv’s op de Vlaamse buis? Waar zijn hun journalisten, tenzij die enkeling die als schaamlapje wordt opgevoerd? In Nederland zijn het enkel de Marokkaanse jongeren die grote problemen geven. Op de buis zie je heel wat “migranten” (Turken, Surinamers,…) die een dubbele nationaliteit hebben, moslim zijn en bekende Nederlander.

Wat wil Merkel? Verkiezingen winnen. Geeft zij om integratie? Nope. Noch haar partij in het verleden, noch de SPD of de liberalen. Hun discours is nationalistisch. En opportunistisch. Wie al eens een analyse gelezen heeft van de teloorgang van de Weimarrepubliek is vertrouwd met de trukendoos van extreem-rechts in de jaren 20. En  begrijpt dat termen als “assimilatie” levensgevaarlijke bullshit is. Levensgevaarlijk omdat het zich inschrijft in een wij-tegen-hen logica (en dat is een denken vanuit de onderbuik, en als dat mainstream wordt kan je maar beter verhuizen). Assimilatie is zonder meer het opleggen van een reeks gedragsregels. Welke regels? Die van Hugo Claus of van Monseigneur Léonard?
Ik heb het over pedagogie en psychologie en het aanpakken van een machocultuur. Door dialoog. Niet door een conflictmodel, wat onvermijdelijk het gevolg zal zijn van een “assimilatiepolitiek”.
Ik vertrek vanuit een individuele benadering. Ik zeg niet: moslim, jij moet als ons worden. Want ik ben zelf niet als Vlaming of Belg X, Y, Z… Dus geen assimilatie. Maar ik zeg wel: dit (West-Europa) is het boeiendste collectieve experiment uit de menselijke geschiedenis. Be our guest. Maar er zijn enkele regels die je moet respecteren. En dat zeg ik ook aan die Vlamingen die zich nationalistisch opstellen. Wat zij “wij” of “van ons” noemen, is niet van hen en is nog minder een gegeven dat voorgoed vastligt.

Ik ben in ieder geval hoopvol. En weet je waarom? Omdat ik prachtige concrete voorbeelden ken (recent) van jonge moslima’s die met lange broek kwamen zwemmen en de juf hen zei: morgen staan jullie hier in zwempak. Geef deze nota aan je ouders. Zo niet, dan ga je maar naar een moslimland. De dag erop stonden ze in zwempak.  Zie ook https://yilli.wordpress.com/2010/09/29/de-kracht-van-demagogie/en de linkse Halsema op http://tweedekamer.groenlinks.nl/node/54467

 
3 reacties

Geplaatst door op 17 oktober 2010 in antropologie, maatschappij, religie

 

Het denken van Leonard

Waarom zijn kanker of vaatziektes voor monseigneur Leonard geen straf van god? Het antwoord is volgens mij dat aids plotseling opdook “in de natuur” (bij apen bleek later) en op de koop toe in homomiddens  -volgens de logica van Leonard een tegennatuurlijke seksuele beleving- dood en vernieling zaaide. Terwijl de andere ziektes inherent zijn aan wat zich in ons lichaam afspeelt (kanker komt door een foute celdeling, of komt van een toxisch product, maar dat is geen straf van god). Het punt is dat Leonard (en met hem vele new-agedenkers, holisten en magische denkers -vroeger en vandaag) een zekerheid ervaren wanneer ze een intuïtieve verklaring kunnen geven voor nieuwe verschijnselen. Leonard is dus een logisch man die uiteraard doordrongen is van een schuld- en boetelogica en dat denken toepast op nieuwe fenomenen. Moeilijk is het niet om dan de hand van god te zien achter rampen of ziektes.

M.a.w. hij heeft ongetwijfeld een innerlijke aha-erlebnis ervaren toen hij las (of zelf verzon) dat aids een straf van de natuur (dus van god) is om onnatuurlijk (promiscue) gedrag te counteren. De man gelooft rotsvast dat zijn logica steek houdt. Want ze is coherent. En ze is ook waarachtig (toch zeker als je uitgaat van het bestaan van een god die ingrijpt in de natuur en als je dan gelooft dat diezelfde god kan zalven en straffen). Wat mij dus het meest “boeit” in dit fait-divers is dat dergelijke (verantwoordelijkheid dragende) mensen op basis van een aantal elementen (feiten) en een overtuiging (die ze zelf geloof noemen omdat ze nergens onderbouwd is) vandaag nog steeds een verhaal (theorie) produceren op dezelfde wijze als bv. de Kelten, of de Sioux of de Masaai dat deden. Intuïtief voelt Leonard aan dat zijn verhaal perfect klopt. Dus moet het wel waar zijn. Het is van hetzelfde niveau als zeggen: je hebt koorts, dus je bloed zit onder druk, dus zullen we een aderlating uitvoeren.

Mensen die overtuigd zijn doordat ze intuïtief aanvoelen dat hun verklaring correct is, gaan heel ver om hun “gelijk” publiekelijk te verkondigen en op te leggen. Iemand zou hem daar voor de camera eens mee moeten confronteren. Want het is zuiver charlatanisme (los van de ethische consequenties van zijn uitspraken). En als je dan de lijn doortrekt, dan merk je dat heel zijn geloofsovertuiging berust op eenzelfde onwetenschappelijk intuïtief aanvoelen.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 14 oktober 2010 in antropologie, maatschappij, religie

 

Zien

Dichterlijk zien

is als een kijkoperatie

zoekend

naar de eelt

op je eigen ziel.

 

 

Om zo

de zachte plekken

nog meer

te koesteren.

 

Zien in het zicht

van onooglijk licht

zonder uitzicht

of plicht

Lijkt wel

een onoorbaar voorstel.

 

 

 

(met dank aan FB-vrienden Wijnand en Micheline)

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 13 oktober 2010 in poëzie

 

Wannes van de Velde

zijn as dwaalt door de straten…

& mengt zich met het stof dat metsers voortbrengen…

het kleeft op de gezichten van fietsers…

het glijdt onder deuren de woningen van sinjoren binnen…

het komt tot rust op het witte blad dat voor me ligt…

& het vormt uit zichzelf een zin,

als een gebaar van innige levensdrift…

om dan weer op te gaan in de ijle luchtstoot die het verder neemt

& het blad ontwapend wit achter laat

op enkele vage contouren na…

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 11 oktober 2010 in poëzie

 

De geschiedenis van de toekomst van Vlaanderen

Vlaanderen viert op 11 juli 2020 vijf jaar onafhankelijkheid. Tot eenieders verbazing werd de plechtigheid verstoord door een oproep van de Oost-Vlaamse Regent om een ultimatum te stellen aan Limburg. In zijn toespraak noemde de Regent Limburg “het Wallonië van de Vlaamse Republiek“. Hierbij doelde hij op de economische achterstand van Limburg, en meer bepaald het te lage BNP. Immers, deze provincie krijgt méér geld uit de Vlaamse staatskas, dan dat het erin steekt. En dat in tegenstelling tot de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant die dus feitelijk de sponsors zijn van Limburg. West-Vlaanderen, voor de goede orde, steken net zoveel in de pot als dat ze terugkrijgen.

De Minister-President poogt de gemoederen te sussen en zegt twee Commissarissen naar Limburg te zenden. Zij dienen een herfinanciering uit te werken waardoor Limburg geresponsabiliseerd zal worden en zo zuiniger zal omspringen met Vlaams geld. Ook wordt aangemoedigd om eens iets anders dan appelbomen te planten.

 

11 juli 2025: Na vijf jaar onderhandelen gooien de commissarissen de handdoek in de ring. Zij verklaren dat de meeste Limburgers waarmee zij onderhandeld hebben, steeds aandrongen op verduidelijkingen. Terwijl zij in wezen eerder gewoon traag van begrip waren.

Daarmee wordt Limburg de facto buiten de Republiek Vlaanderen gezet.

Vele Limburgers gaan op bedevaart naar de Maas en zwaaien naar de Nederlandse Limburgers die hen een hart onder de riem zijn komen toesteken.  De Limburgse Regent verklaart dat hij zal vragen aan Nederlands-Limburg om onder Europese tutele geplaatst te worden (naar het succesvolle voorbeeld van Brussel) en samen een regio te vormen. Inmiddels zijn ook de Duitse Bondskanselier en de Luikse Regent akkoord om te bekijken in hoeverre de EU-regio met Aken als hoofdstad, opnieuw geactiveerd kan worden.

In Antwerpse extreem-rechtse middens wordt er gemord omdat men beseft dat Limburg weldra een bondsstaat van Duitsland zal worden, terwijl in 1940 heel Vlaanderen reeds ingelijfd was en men dit later ongedaan heeft gemaakt.

 

11 juli 2030: Door de implosie van de varkensteelt is het BNP van West-Vlaanderen drastisch teruggelopen. De Antwerpse Regent bekritiseert de houding van de gemiddelde West-Vlaming en eist dat zij het Limburgse voorbeeld volgen. Voor de Oost-Vlaamse Regent is dit onbespreekbaar. West- en Oost-Vlaanderen zijn historisch vervlochten en er kan geen sprake zijn om West-Vlaanderen uit de Republiek Vlaanderen te stoten. Temeer daar de naam Vlaanderen van origine uit deze provincies komt.

Na lange onderhandelingen en een tussenkomst door de EU wordt een akkoord gesloten. De Republiek Vlaanderen bestaat voortaan uit West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Zuid-Zeeland en Nord Pas de Calais. Voertaal is het Oostends. Zo zullen kinderen geen boterhammen maar wel “stuutjes” meenemen naar school.

Antwerpen en Vlaams Brabant vormen samen met het Gouwdom Breda en het sedert 2019 uit Wallonië afgescheurde Waals-Brabant het nieuwe en zeer rijke Groot-Antwerpen.Voorlopig behoudt iedereen het recht de letter A uit te spreken zoals men dat zelf wil.

 

11 juli 2035: De Europese Unie kampt met een begrotingstekort omwille van de uitgebreide troepenmacht die zij nu reeds drie jaar in Groot-Brittannië heeft gelegerd waar de oude volksstammen -na het overlijden van de laatste Koning- opnieuw de ene vete na de andere uitvechten. Schotse stammen vallen geregeld Wales en de Highlands binnen. Daarom dat besloten wordt om toerisme als geldgewin in te zetten en dus van Brussel deels een actief openluchtmuseum te maken, naar het voorbeeld van Bokrijk. Men wil er niet enkel de Europese instellingen tonen, maar ook de verloederde stadswijken van wat voor 2020 Molenbeek, St-Josse, Schaarbeek en Anderlecht werd genoemd. De Brusselse Regent verplicht 100 000 Brusselaars van allochtone origine (allochtoon wil zeggen niet-Europeaan) hun heil elders te zoeken zodat hun woonsten als toeristische attractie opengesteld kunnen worden. Met de extra inkomsten hoopt men dan de Europese put te dempen.

De Minister-President van Groot-Antwerpen roept daarop de UNO ter hulp omdat hij “niet de dupe wil zijn van deze naar genocide ruikende uitdrijving”. Groot-Antwerpen ziet het niet zitten om 100 000 ongeschoolde semi-criminele mensen op te vangen.

Er wordt gedacht aan een corridor naar Oostende om dan geleide transporten onder toezicht van  UNO-blauwhelmen te voorzien naar Groot-Brittannië waar de vluchtelingen zich kunnen aansluiten bij de vechtende clans.

 

11 juli 2040: De Chinese leider Mike Jung II opent de nieuwe dokken van de Antwerpse haven op wat voorheen de ring rond Leuven was. Met dit megalomane project (85 km haven!) hoopt Mike half Europa te bevoorraden. De Leuvense binnenstad wordt in twee gesplitst: een deel wordt parking voor camions, een ander deel kantoorruimte. Ook het hinterland (Diest-Mechelen-Lier) wordt verder uitgebouwd i.f.v. de havenactiviteiten. Vele bewoners krijgen de keuze opgelegd op te hoepelen.

Waarop de Waalse Republiek een groot contract afsluit met Mike Jung. In Wallonië zullen voor de Nederlandssprekende inwoners die moeten wijken voor de havenuitbreiding, nieuwe steden worden gebouwd ten zuiden van Samber en Maas. Daarbij wordt beloofd dat de migranten uit Groot-Antwerpen niet verplicht zullen worden om zich in het Frans uit te drukken. Wel wordt overeengekomen dat architecten van Vlaams origine zich hoegenaamd niet met de projecten mogen bezighouden. Lintbebouwing is immers taboe in Walenland. Ook zal worden toegezien middels een taaltest (wat eet gij: bookes of stuutjes), dat er zich geen burgers uit de Republiek Vlaanderen onder de nieuwkomers bevinden. De Waalse president verduidelijkte: “Wij hebben al genoeg varkens op ons grondgebied”. Dit was voor de uit Oostende afkomstig zijnde Vlaamse Minister-President voldoende reden om voortaan Waalse toeristen enkel aan de Vlaamse kust toe te laten na het betalen van een visum. Walen die kunnen bewijzen (met een gecertificeerde stamboom) voorouders te hebben die afkomstig waren uit een Vlaamse badplaats, krijgen 15% korting op hun visum en mogen een frigobox meebrengen waarin niet-belegde “stuutjes” zitten.

 
3 reacties

Geplaatst door op 10 oktober 2010 in Brussel, geschiedenis, humor, maatschappij, politiek

 

Hangsenioren

Ik werd onlangs geconfronteerd met een groep hangsenioren. Vreemde vogels, deze bejaarden die hun tijd doorbrengen aan de ingang van warenhuizen. Ze bekritiseren elke passant. En dus ook mijn winkelkarretje werd door hen onder vuur genomen.

“Wat is dat meneer? Tofu?  Kunt u niet zoals iedereen vlees eten?”

Aanvankelijk bleef ik vriendelijk. Mijn motto als pedagoog is dan ook: als je de kans krijgt iemand iets bij te brengen, ongeacht de leeftijd, doe dat dan.

Dus hoestte ik een reeks gerechten op, had het over de CO2 en methaan uitstoot van koeien -een van de grootste oorzaken van de opwarming van de aarde- maar toen ik begon over tofu “wokken”, werd het gesprek plots ruwer.

Bleken twee van de zeven heren in Korea gevochten te hebben. En van spleetogen moesten ze niet weten. Een van hen ging er prat op en passant de uitvinder te zijn van de Belgische platte kookpan. Hoe hij dat dan gedaan had, vroeg ik. “Door een wok op een Koreaan zijn kop te kloppen totdat de wok plat was.”

Kijk,  daar word ik dan weer onvriendelijk van. Soldaatje spelen in het kader van een imperialistische oorlog. En er nog fier op zijn ook.

Ho maar, ik mocht blij zijn dat zij waren gaan vechten in Korea en in de Kongo. Daardoor kon een bayboomer als ik het zich veroorloven tofu te kopen.

“Nee, mijn beste mensen”, repliceerde ik,”ik ben geen babyboomer. Ik behoor net tot die generatie die samen met de Sex Pistols “No Future” als vertrekbasis hadden.”

“En  toch zijt ge verwend!” schreeuwde de senior in een luxueuze semi-automatische rolstoel me toe. Ik verwend? “Jullie zijn het die het geluk hebben gehad de oorlog als kind mee te maken.”

Ik zag ze even naar adem happen. Ik hoopte dat ze hun puffertjes bij hadden. want ik begon pas op dreef te geraken.

“Jullie hebben bombardementen meegemaakt tijdens de oorlog. En ja, af en toe was er wat collateral damage, maar dat had je in Korea en de Kongo ook, hé. Maar jullie konden als kind vrij rondsnuffelen in kapot gebombardeerde huizen en er van alles onder het puin halen. Heerlijk spannend. En jullie hebben het immense plezier gehad om voor de eerste keer kauwgom van de Yankees te krijgen. Zo’n aha-erlebnis heeft geen enkele generatie achteraf kunnen ervaren.”

De verstandigste onder hen was in een ijlings bovengehaald zakwoordenboek op zoek naar de betekenis van aha-erlebnis maar de rolstoelsenior duwde mijn winkelkar tegen mijn scheenbenen. En dat kan pijn doen. Dus deed ik er nog een schepje bovenop.

“Jullie zijn de enige generatie die alleen maar vooruitgang hebben gekend. Alles ging crescendo bergop. En je hebt er niks voor moeten doen. De consumptiecultuur werd jullie in de schoot geworpen. Jobs waren er in overvloed. De lonen stegen constant en aids bestond nog niet. Huizen waren spotgoedkoop en het woord file bestond niet eens. En op de koop toe zijn mensen als ik vandaag hard aan het werk om jullie pensioen te betalen. Dankzij ons kunnen jullie hier fit en gezond doelloos rond hangen.”

Gelukkig dat er op dat moment een bewaker passeerde of ik had waarschijnlijk niet meer in staat geweest verslag uit te brengen van mijn wedervaren met deze bende hangsenioren.

Terwijl ik ’s avonds de tofu stond te wokken, vroeg ik me af of ik verkozen zou kunnen geraken door een one-issue partij op te richten. De ASP. Anti-Senioren Partij. Met als programmapunten: samenscholingsverbod voor bejaarden; een verplicht rijbewijs voor oude rolstoelgebruikers; inburgeringscursussen op het vlak van geschiedenis (hoe het er echt aan toe ging in de jaren 50) en een pensioenuitkering met strafpunten waarbij telkens een percentage afgenomen wordt bij agressief gedrag of idiote uitspraken.

De tofu smaakte overheerlijk. 

 
1 reactie

Geplaatst door op 6 oktober 2010 in humor

 
 • Archief

 • oktober 2010
  M D W D V Z Z
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
 •