RSS

Maandelijks archief: september 2010

Tussendoortje

God is een homeopaat.

Of is hij een homeopathisch middel dat zichzelf verdunt tot er niks overblijft… ik ben het effie kwijt.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 29 september 2010 in religie

 

Links rechts links rechts links rechts

Ooit was links de verpauperde en de intellectuelen die het voor hen opnamen. Sedert we het biefstukkensocialisme kennen (de sociaal-democratie) zijn de verpauperden werknemers geworden (arbeiders, bedienden) en hebben de meesten geen klassebewustzijn meer (ze behoren zelfs tot de onderste regionen van de middenklasse en zolang ze hun job (=inkomen) hebben, zijn ze tevreden met het systeem.
Maar ze worden dan ook niet meer beïnvloed door vakbonden en dus krijg je ethisch conservatieve arbeiders die de traditionele arbeidsmoraal en ook de traditionele opvoeding (straffen, streng zijn,…) als norm hanteren. “In onze tijd was er geen vandalisme, ge deed wat ge moest doen of ge kreeg straf, en dat werkte!” etc… Iets wat JM Dedecker zonder meer ook zegt (castratie met 2 bakstenen van de pedoseksuele bisschop Vangheluwe, bv.).
Het is dus allemaal complexer dan vroeger.

We weten intussen dat mensen meer zijn dan behorende tot een sociale groep; laat staan een klasse(bewustzijn). We weten ook dat inventiviteit, ondernemingszin (in de zin van creativiteit, oplossingsgerichtheid) heel belangrijk is en dat we in een dermate complexe samenleving leven dat blauwdrukken die zich baseren op het oude socialisme niet zomaar toepasbaar zijn. Vandaag zie je dat een sterke staat die de rijkdom herverdeelt, gekoppeld aan een martkteconomie (China, Brazilië, Venezuela) doeltreffend is. Alleen is er aldaar veel te weinig expressievrijheid (bv op politiek vlak)-zeg maar censuur.
Met het consumptieparadijs (als doel voor zowat iedereen!) is links-rechts verdwenen. Er is enkel nog centrum in de politiek waarbij je dan nog vreemde zaken ziet zoals Wallonië dat minder repressief wil zijn t.o.v. jeugdcriminelen en centrum-links Vlaanderen dat wél repressiever is.
Of centrum-links die de verjaring voor pedoseksuele daden wil opheffen, terwijl rechts maximum 5 jaar langer de zaken strafbaar wil maken. Daar waar het zou gaan om het doodschieten van een juwelier rechts de doodstraf zou durven invoeren en links zou kijken naar de sociale achtergrond van de daders.
Besluit: links versus rechts? Er zijn enkel nog mensen die in huizen wonen met even nummers, en mensen die in huizen wonen met oneven nummers.

En de daklozen dan?
Wel, dat zijn de enigen die zich nog links mogen noemen.
😉

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 29 september 2010 in geschiedenis, maatschappij, politiek

 

De kracht van demagogie

Waarom moeten Vlamingen (enkel) solidair zijn met Walen? Omwille van een culturele verbondenheid? Maar is die er nog, gelet op de eendimensionaliteit van vele burgers langs beide zijden van de taalgrens (en in Brussel)? Moeten Vlamingen solidair zijn omwille van historische redenen? Maar waarom beginnen in 1830? Je kan om historische redenen evengoed solidair zijn met Frans-Vlaanderen, met Zeeland, met Bourgondië of met het Prinsbisdom Luik. Solidair zijn omwille van ethiek? Ja, dat lijkt me een argument. En ook Bart de Wever beseft dat. “Als jij wereldburger bent die zichzelf even sterk verbonden voelt met mij als met een Keniaan, waarop wacht je dan nog om een sociale zekerheid te creëren tussen jezelf en al die andere mensen? Als je aan je wereldburgerschap geen ethische praxis verbindt, zijn dat holle woorden.” Juist, dus een sociaal zekerheidssysteem op Europees vlak én op wereldvlak… is dat niet de logica zelve, én meteen een antwoord op een massa conflicten. Want wie rechten krijgt, krijgt ook plichten opgelegd. En wordt dus verplicht solidair te zijn, dus meteen wordt ook afgunst tegengegaan. (zie Zizek http://tinyurl.com/3xgd9k4).

De Wever echter verwerpt deze gedachte vanuit een biologische predestinatie. Ja, meneer de Wever, wij worden misschien geboren als racisten. Alles wat niet mama en papa is (of bij uitbreiding de eigen clan), kan vijandig zijn, en dus zijn we alert en dus is de eerste reactie: weg met het onbekende vreemde. Maar we ontleren racist te blijven, dat noemen we opvoeding en beschaving. Vandaag in een betoog je beroepen op die primitieve driften is ronduit reactionair en mensonterend. Maar vooral ook intellectueel laf. Want als we die redenering doortrekken, dan mag ik eender welke emotie die in mij opkomt, botvieren. “Het zijn mijn aangeboren  driften, meneer de rechter. En daarom heb ik die persoon doodgeschoten. Oog om oog, weet u wel…”.

De Wever heeft het over identiteit. (zie http://www.apache.be/2010/09/nederlands-leren-is-geen-lijfstraf/) Hij maakt een foute analyse, of beter: hij simplificeert bewust en bespeelt de tegenstellingen. Tegelijk stelt hij het voor alsof er geen andere manier is dan te kiezen tussen: of een eigen groepsidentiteit hebben, of verzuipen (oplossen) in een homogene brij. Nee dus, wij zijn als individu een mozaïek van eigenschappen en betrokkenheden. Wereldburger kan je zijn, en tegelijk andere deel-identiteiten aannemen. Zonder daarom (en dat is de sleutel van het vraagstuk) jezelf in conflict te zien met “de andere”. De Keniaan, de Lap, de Spanjaard, de Bask en de Vlaming hebben 90% van hun leven gemeenschappelijk. We delen dezelfde passies, vreugdes, verdriet, verzuchtingen, ontwikkelingen (steeds meer door een globale wereldeconomie). De wijze waarop we sommige zaken doen, is lichtjes verschillend. Iemand dus vastpinnen op zijn taal of geloof (en hem/haar waal of moslim noemen) is een opportuniteit laten liggen om eerst wat ons bindt te beklemtonen. Dat maakt praten over wat we verschillend doen, eens zo makkelijk.

De Wever stelt “De essentie van Vlaming zijn betekent voor mij dat ik me verbonden voel met een lotsgemeenschap van zes miljoen mensen die toevallig op dit lapje grond van de wereld wonen, die cultureel aan elkaar gebonden zijn en die bovenal samen een democratie vormen, wat je van België niet meer kunt zeggen.” Hij noemt dat een objectief criterium. Vooreerst pik ik het niet dat iemand mij een identiteit opdringt omdat ik toevallig op een lapje grond ben geboren waar iedereen rondom mij zegt: dit is Vlaanderen. Of dit is België. Of dit is Groot-Limburg. Whatever.

Ik zeg dat ik mij cultureel méér verbonden voel met al wie op deze planeet creatief in het leven staat, zich buigt over literatuur, neurobiologie en interieur design (om maar iets te noemen) dan met de doorsnee Vlaming die herkauwt wat ie gister op VTM of één gezien of gehoord heeft en verder geen referentiekader heeft.  M.a.w. De Wever geeft niet om culturele identiteit, maar enkel om een romantisch hineininterpretieren van de Vlaamse geschiedenis (iets wat de toenmalig CVP-er Luc Vandenbrande als eerste heeft ingezet), gebaseerd op het beginsel van grondgebied. Deze definitie van Vlaming zijn maakt het onmogelijk Europeeër of wereldburger te worden.

Geen mens kan leven zonder identiteit. Maar identiteit is een aura dat voor 90% overlapt met elke homo sapiens sapiens die op deze planeet rondloopt. En binnen die 90% verschillen we qua vorm, wat enkel een verrijking is. De 10% waarin we dan anders zijn, worden vaak onderwerp van discussie. Ik klaag bv. in gesprekken met jonge Belgische mannen van Magrebijnse origine hun hypocrisie aan i.v.m. hoofddoeken en seksualiteit.  En ik ben daarin onverzettelijk. Maar ik doe dat niet vanuit een Vlaamse identiteit; noch vanuit een Vlaamse bodemfilosofie. Ik doe dat als humanist. En vanuit dat humanisme kan ik regels opleggen en kan ik mensen met de vinger wijzen. Maar zonder in wij-zij discours te vervallen.

Ik hoef geen Belgische staat; ik ben een individu en ik pluk uit diverse korven vruchten die mijn persoonlijkheid sieren. Dat België dysfunctioneel is; dat natievorming enkel administratieve waarde heeft en geen identiteitswaarde, besef ik al van mijn 18e. We hebben besturen nodig die optimaal zijn, los van natievorming en culturele identiteiten. Het is droevig gesteld met Vlaanderen wanneer mensen als BDW na het debacle van het 19 en 20 eeuwse nationalisme (oorlogen zijn mogelijk omdat het gepeupel zingend naar het front trekt vanuit een wij versus zij mentaliteit; ook vadertje Stalin was een nationalist à la De Wever en bespeelde de massa’s, in zijn geval desnoods met geweld)  als enig antwoord op een slecht functionerende natiestaat België op de proppen komt met oude recepten.

Het probleem is, meneer de Wever, dat de doorsnee Vlaming na school verlaten te hebben, stopt met zich te vormen, stopt met zich kritisch te bevragen (en de media zijn daar deels schuldig aan) en daardoor enkel nog vanuit een cocooningperspectief de wereld aanschouwt. En u bevestigt dit. Meer zelfs, u bespeelt deze intellectuele armoede, dit egocentrisch terugplooien, dit egoïstisch materialistisch mensbeeld. Wanneer vandaag in Brussel duizenden op straat komen voor het behoud van het beste (of minst slechte) maatschappelijke systeem dat ooit op deze planeet bestaan heeft (n.l. het sociale zekerheidssysteem dat dit deel van Europa kenmerkt en waarvan nu ook liberale fundi’s à la Fukuyama toegeven dat het een must is!), zeggen uw kiezers: “Mijne trein gaat vertraging hebben door die betogers. Verdomme toch”.

Net als Berlusconi, al heeft die meer charmes, middelen en een voetbalploeg wanneer hij het spreekgestoelte beklimt, geeft u toe aan een mensbeeld dat in wezen de Darwiniaanse logica niet overschrijdt. De dag dat een andere beschaving van een verre planeet met ons contact opneemt, hoop ik dat zij u als een primitieve versie van de homo sapiens sapiens in hun catalogus zullen opnemen; een versie die het opgaf méér te willen zijn dan de driften die hij bij geboorte heeft meegekregen.

 
2 reacties

Geplaatst door op 29 september 2010 in maatschappij, politics

 

Op een blauwe maandag…

hebben we o.a. bijgeleerd dat er zoiets bestaat als een Twitterkerkdienst. Gehouden in een Amsterdamse kerk. Zouden ze seks in de kerk (of in de pastorij) als gespreksonderwerp hebben gehad? Overigens, er werd getwitterd door gelovigen van diverse religies én door ongelovigen. Enkel God ontbrak op het appel. Haar iphone was plat.

Politici kunnen het niet laten ballonnetjes op te laten zonder eerst even een analyse te maken.  En dan schrikken ze wanneer er geruzied wordt. Waarna een bemiddelaar moet optreden. Somers bemiddelt (pardon: slaat een brug) met Antwerpse VLD. Parlementvoorzitters dichten het gat tussen PS en NVA. Het water is intussen ook diep geworden tussen Kris Peeters (Frans als tweede taal!) en Pascal Smet (Engels als tweede taal!). Daar is een polyglotte roeier nodig, al kan een tunnel ook soelaas brengen om te draineren.
Is er dan niemand in dit land die vanuit een helikoptervisie kan dirigeren?

Ik stel dan ook voor om alle politieke bemiddelaars een weekje in het Internationaal Ruimtestation te proppen. Wedden dat ze al na twee dagen een definitieve oplossing vinden? Claustrofobie doet wonderen! En je wegstoppen lukt lekker niet. (Let overigens ook op de witte sokjes van de gids.)

Nu we toch in de ruimte zitten. Er vindt momenteel een soort hypergangbang plaats. Diep in de kosmos. Een opzienbarende megabotsing. En ze (de sterrenstelsels) nemen er hun tijd vooraleer uitgebotst te zijn…

Terug op aarde, maar ook in de toekomst: robots zullen tegen 2050 de beste voetballers verslaan. De Rode Duivels beweren dat zij reeds in 2015 door de robotten geklopt zullen worden. Wil ik best geloven.

Maar in 2050 ben ik wellicht met doodgaan bezig. Al hoeft dat helemaal niet het einde van iemands carrière te betekenen. De meest succesvolle overleden groot-verdieners van het afgelopen jaar waren Yves Saint Laurent (verdiende $350 000 000), Richard Rodgers en Oscar Hammerstein (samen goed voor $235 000 000) en Michael Jackson (schraapte $90 000 000 bijeen).

Intussen blijf ik nog even verder leven. Wie weet kan ik dan ooit in dit toestel (zie foto) plaatsnemen. Wanneer Google het in productie neemt. Volgens hen het meest originele en realistische idee van de voorbije 12 maanden. Kwestie van droog te zitten en aan je BMI te werken. Maar realistisch is het enkel als navette. Om naar het werk te zoeven. Tenzij je behoefte hebt aan een baaldag. En je je ziek meldt. Prima idee, maar zie wel dat je snel kan lopen. En over een 3G-gsm beschikt. Oordeel zelf maar.

En wat ik dan zou doen moest ik thuis blijven? Erover denken om een workshop “zakelijk flirten” op te starten.

Of verder lezen in Elfriede Jeleniks De Contracten van de Koopman waar een bank een kleine belegger troost met de woorden: “Uw kapitaal hebben wij opgestookt, het was heel klein, het heeft niet lang gebrand maar het heeft ons toch verwarmd.”

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 27 september 2010 in humor, kosmos, politics, reclame, ruimtevaart

 

Open lijf

Wij bewegen dag en nacht

in een wolk vol bacteriën.


Wij vervellen constant

en tellen onze pellen.


Onze huid: broze grens

tussen buiten & binnen.

Geen laken noch jas;

geen muur noch vuist

beschermt wat in ons huist.


Altijd frontlijn...

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 26 september 2010 in poëzie

 

Vieillir

De rek is eruit.
Verduurd.


Wat blijft: een krakende kar
een roestig ros
de spaakgelopen sprinter.


Inbinden en stoppen
met doortrappen
is de boodschap.


Zelfrecycling.

 
1 reactie

Geplaatst door op 26 september 2010 in poëzie

 

Brian Cox and Stephen Hawking: A meeting of minds.

Britain’s most celebrated scientists about the big issues: the unity of life, ethics, energy, Handel – and the joy of riding a snowmobile.

 
1 reactie

Geplaatst door op 26 september 2010 in kosmos, science

 

Stilte

Op aarde
razen de rupsen
ronken grashalmen
en roffelen paddenstoelen.


In het licht
van de duisternis
fluisteren woorden
zich tot een gedicht.

 
2 reacties

Geplaatst door op 25 september 2010 in poëzie

 

Blauw

De VLD-perikelen in Antwerpen accentueren de betekenis van het gezegde: Een blauwtje oplopen.

De politieke tegenstrevers zijn blauw van het lachen.

Toch dienen een aantal aanpassingen doorgevoerd in Van Dale.
Iets blauw-blauw laten betekent: publiekelijk met je collega’s/makkers een gevecht aangaan en er het leven (of je carrière) bij laten.
Nieuwe gezegden: Brug en blauw geslagen worden.
Een blauwe smoel trekken.
Van een blauw paard vallen.

Inmiddels zit ook weerman Frank Deboosere met de handen in het haar. “Vandaag een stralend blauwe hemel“…  Half Vlaanderen vreest dan het ergste!

En “een blauwe maandag” staat gelijk met “’t Is de moeite niet een nieuwe week te beginnen. Alles is verloren”.
Blauw is dus de kleur van euthanasie.

 
1 reactie

Geplaatst door op 25 september 2010 in politiek, taal

 
 • Archief

 • september 2010
  M D W D V Z Z
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930  
 •